FUNDACJA PRZYTUL JEŻA - logotyp/zdjęcie
 

FUNDACJA PRZYTUL JEŻA

Legnica 59-220, Solińska 9,
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie / Fundacja

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI § 8. Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona dzikich zwierząt i ich środowiska naturalnego, a w szczególności czynna ochrona jeżowatych wszystkich gatunków. § 9. Fundacja realizuje cele poprzez: 1. Propagowanie ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego na tych obszarach. 2. Czynnej ochron ... Zobacz więcej

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 8.
Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona dzikich zwierząt i ich środowiska naturalnego,
a w szczególności czynna ochrona jeżowatych wszystkich gatunków.
§ 9.
Fundacja realizuje cele poprzez:
1. Propagowanie ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz
ochrona dziedzictwa kulturowego na tych obszarach.
2. Czynnej ochrony jeżowatych wszystkich gatunków.
3. Zapewnienie leczenia i opieki weterynaryjnej oraz rehabilitacji jeży wymagających okresowej opieki
przez człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego.
4. Dążenia do zapewnienia ciągłości istnienia jeżowatych wraz z ich siedliskami poprzez stwarzanie im
warunków prawidłowego rozwoju i poprawę warunków życia.
5. Prowadzenia akcji edukacyjnych kierowanych do służb weterynaryjnych i opiekunów zwierząt w
postaci szkoleń, wykładów i innych form zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy zawodowej
w zakresie leczenia i rehabilitacji jeżowatych, jak również finansowanie udziału tych osób w
szkoleniach i studiach organizowanych przez inne podmioty.
6. Organizowanie akcji edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży, zmierzających do kształtowania
właściwych postaw wobec gatunków objętych ochroną, a w szczególności jeżowatych.
7. Promowanie integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska i zwierząt.
8. Prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony jeżowatych
9. Tworzenie ośrodków rehabilitacji zwierząt dzikich, w tym:
- budowę ośrodków
- adaptację istniejących obiektów na potrzeby ośrodków rehabilitacji zwierząt
- wyposażanie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt
- finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla
jeżowatych
- finansowanie wszelkich innych uzasadnionych kosztów związanych z utrzymaniem i prowadzeniem
ośrodków rehabilitacji
10. Wsparcie finansowe opieki nad jeżowatymi przebywającymi w ośrodkach rehabilitacji i opiekunów
jeżowatych a w szczególności finansowanie:
- zakupu pożywienia
- kosztów leczenia i opieki weterynaryjnej, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i
rehabilitacyjnego dla jeżowatych
- przewozu jeżowatych wymagających pomocy weterynaryjnej jak również przemieszczanych pomiędzy
ośrodkami i opiekunami zwierząt
- innych uzasadnionych kosztów powiązanych z opieką nad dzikimi zwierzętami takich jak środków
higieny i dezynfekcji, środków indywidualnej ochrony dla osób pracujących ze zwierzętami.
11. Prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych
popularyzujących jeże, ich środowisko i bytowanie z ludźmi.
12. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.
13. Przenoszenie zagrożonych jeży na nowe stanowiska bytowania w środowisku naturalnym.
14. Współpraca i monitowanie do organów budowlanych i rolniczych o dostosowywanie terminów i
sposobów wykonania prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych do
okresów lęgu, rozrodu i hibernacji jeży.
15. Współpraca i monitowanie do organów władzy centralnej i terenowej o wprowadzenie przepisów
nakazujących instalowanie stosownych znaków drogowych wskazujących strefy bytowania jeży i
nakazujących ostrożną i zwolnioną w nich jazdę.
16. Promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej umożliwiających
zachowanie ostoi i stanowisk jeży.
17. Organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji krajowych i międzynarodowych dla służb
weterynaryjnych i funkcjonariuszy publicznych w zakresie leczenia i rekonwalescencji jeży.

§ 10.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej
celami.

Dołącz do 4 osób wspierających FUNDACJA PRZYTUL JEŻA przy okazji zakupów on-line

FUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻAFUNDACJA PRZYTUL JEŻA

Korzystaj z oferty 1072 sklepów internetowych i pomagaj bezpłatnie przy okazji zakupów!

Zebrane środki przeznaczymy na:

 • Leczenie, suplemety, zabiegi i rehabilitacje
 • Żywienie i specjalistyczną dietę dla jeży niepełnosprawnych i tych które wrócą na wolność
 • Sprzęt medyczny, budowanie kojców, wybiegow w ogrodach, budowanie szpitala, wyposażenie,zakup działk
 • Pyszne PL
 • Tripadvisor
 • Douglas
 • CCC
 • ZooPlus PL
 • KFC Dostawa
 • Booking.com
 • Sephora PL
 • Smyk.com
 • Zalando Lounge PL
 • Castorama
 • RTV EURO AGD

Jak to działa?

 • Zakupy on-line?
  Planujesz zakupy w Internecie?
 • Wejdź przez przez FaniMani
  Wejdź na stronę sklepu przez FaniMani
 • Płacisz tyle co zwykle
  Kupujesz jak zwykle i płacisz tyle co zwykle
 • Średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do FUNDACJA PRZYTUL JEŻA
 • Wystarczy, że zainstalujesz Przypominajkę, a przed zakupami przypomnimy o aktywacji darowizny
 • Na stronie sklepu internetowego zobaczysz komunikat "Aktywuj darowiznę"
 • Po aktywacji darowizny robisz zakupy jak zwykle i płacisz tyle co zawsze
 • Przypominajka FaniMani jest bezpieczna, darmowa i wolna od reklam
FUNDACJA PRZYTUL JEŻA - logotyp/zdjęcie

Wspieraj nas przy okazji zakupów.

Wspieram

Serwis prowadzony jest przez Fundację FaniMani, która pomaga organizacjom społecznym w zbieraniu funduszy na ważne cele.

Potrzebujesz pomocy? Wejdź na pomoc.fanimani.pl

×
Aplikacja Mobilna
FaniMani.pl
Zainstaluj