Klauzula informacyjna RODO

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
  Administratorem Twoich danych osobowych jest fundacja FaniMani z siedzibą w Poznaniu (ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań). Z administratorem możesz skontaktować się pod adresem e-mail: info@fanimani.pl
 2. W jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane?
  Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu email, wizerunku, numeru zbiórki celowej pozyskamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (jeżeli ją wyrazisz).
 3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celu stworzenia Twojego profilu w serwisie FaniMani (fanimani.pl), a także w celu pozyskiwania środków w ramach programu wsparcia organizacji społecznych, przy okazji zakupów online.
 4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu zakończenia przez Ciebie udziału w programie FaniMani lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Kto jest przewidywanym odbiorcą Twoich danych osobowych?
  Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są użytkownicy sieci Internet, podwykonawcy administratora w zakresie IT oraz w zakresie rozliczeń rachunkowych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do pozyskiwania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Jakie prawa CI przysługują?
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania,
  • prawo usunięcia,
  • prawo ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych.
  Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Masz prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie w zakresie, w jakim została ona udzielona. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Czy podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne? Nie musisz godzić się na udostępnienie nam danych osobowych (jest to dobrowolne). W przypadku braku zgody nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, Twój profil w serwisie FaniMani.pl nie zostanie stworzony.
 8. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza obszar EOG.
 9. Czy dane będą podlegały profilowaniu lub będą przedmiotem podejmowania zautomatyzowanych decyzji?
  Dane są profilowane z wykorzystaniem m.in. narzędzi do automatyzacji marketingu w celu wyświetlania treści dopasowanych do Twoich potrzeb.

The fanimani.pl website has been run since 2014 by the FaniMani Foundation (OPP). Our mission is to support community organisations in raising funds for important causes. See all FaniMani tools for NGOs

Do you need help? go to fanimani.pl/pomoc

×
Pobierz rozszerzenie
dla Twojej przeglądarki
Pobierz z App Store
Aplikacja Mobilna
FaniMani.pl
Pobierz z Google Play Store
Aplikacja Mobilna
FaniMani.pl
Zainstaluj
Wspierają nas
Pomagaj bezpłatnie przy okazji zakupów w internecie Płacisz tyle, co zawsze, a średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do organizacji, którą wybierzesz
Technologia której używamy aby naliczać darowizny do zakupów jest blokowana przez rozszerzenia typu AdBlock, uBlock itp.
Dodaj białą listę FaniMani.pl
WAŻNE: Dodanie tylko domeny fanimani.pl (wyłączenie adblocka na fanimani.pl) nie jest wystarczające. Dlatego prosimy o dodanie białej listy partnerów FaniMani.pl.
Więcej informacjiDodam następnym razem