Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU FANIMANI.PL

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu prowadzonego pod adresem https://fanimani.pl jest Fundacja FaniMani, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czesława Miłosza 3.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas niezmiernie ważne. Jako Użytkownicy serwisu FaniMani.pl mogą Państwo korzystać z niego bez jakichkolwiek obaw o swoje dane osobowe.

Wykorzystujemy Państwa dane jedynie w zakresie ustawowym i na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych potrzebnych do przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie i korzystania z udostępnionych na stronie serwisu narzędzi. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożliwością korzystania z serwisu.

Na podstawie Państwa zgody będziemy pozyskiwać i wykorzystywać dane osobowe jedynie w formie zakodowanej- jako SSL (Secure Sockets Layer), nieodnoszącej się do konkretnej osoby, tylko w celach statystycznych oraz w celu stałej poprawy naszej oferty internetowej.

Serwis gromadzi następujące dane: adresy email, loginy, numery IP, z których użytkownik łączy się z serwisem oraz dane dostarczane przez pliki cookies.

Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, może także ograniczyć ich przetwarzanie, wyrażając swoją wolę poprzez adres emali: info@fanimani.pl.

Jeżeli zarejestrowali się Państwo do Newslettera lub skorzystali Państwo z innych naszych ofert informacyjnych, możemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane w celach zestawiania i wysyłki Newsletterów oraz przesyłać oferty dopasowane do Państwa osobistych potrzeb. W tym celu jesteśmy uprawnieni do przeprowadzenia oceny danych zachowanych w trakcie odwiedzin naszej strony internetowej. Przy gromadzeniu danych w ramach odwiedzin naszej strony internetowej będziemy także wykorzystywać tzw. mechanizm cookies. O zasadach Polityki Cookies Użytkownik może zapoznać się na stronie Serwisu pod adresem: https://fanimani.pl/cookies

Osoby niepełnoletnie mogą wprowadzić do serwisu swoje dane osobowe, wyłącznie wtedy gdy osiągnęły wiek umożliwiające im samodzielne wyrażenie zgody. Dane osobowe są przetwarzane do momentu ich usunięcia na prośbę użytkownika skierowaną do FaniMani poprzez adres email: info@fanimani.pl. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Użytkownik serwisu ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że, doszło do naruszenia jego praw z zakresie przetwarzania danych osobowych.

FaniMani może przekazywać dane osobowe innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z działalnością serwisu. Powierzenie danych osobowych odbywa się na podstawie stosownej umowy, której zapisy gwarantują ochronę danych. W serwisie korzystamy z narzędzi dostarczanych przez inne serwisy np. portale społecznościowe. W odniesieniu do tych serwisów, zarządzanych przez podmioty trzecie, obowiązują określone przez nich zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Obowiązuje od 2018-05-24

Serwis fanimani.pl prowadzony jest od 2014 roku przez Fundację FaniMani (OPP). Naszą misją jest wspieranie organizacji społecznych w zbieraniu funduszy na ważne cele. Zobacz wszystkie narzędzia FaniMani dla NGO

Potrzebujesz pomocy? Wejdź na fanimani.pl/pomoc

×
Pobierz rozszerzenie
dla Twojej przeglądarki
Pobierz z App Store
Aplikacja Mobilna
FaniMani.pl
Pobierz z Google Play Store
Aplikacja Mobilna
FaniMani.pl
Zainstaluj
Nasi Darczyńcy
Pomagaj bezpłatnie przy okazji zakupów w internecie Płacisz tyle, co zawsze, a średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do organizacji, którą wybierzesz