Stowarzyszenie Twoja Sprawa - logotyp/zdjęcie
 

Stowarzyszenie Twoja Sprawa

Warszawa 02-009, Aleja Niepodległości 245/74,
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie / Fundacja

Stowarzyszenie Twoja Sprawa prowadzi działalność w trzech obszarach: 1. Zajmujemy się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Chcemy ustrzec małoletnich przed pornobiznesem, którego nie akceptujemy w głównym nurcie kultury. W ramach tych działań prowadzimy portal www.opornografii.pl, organizujemy konferencje, akcje edukacyjne, kampanie, jak równi ... Zobacz więcej

Stowarzyszenie Twoja Sprawa prowadzi działalność w trzech obszarach:

1. Zajmujemy się ochroną dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii. Chcemy ustrzec małoletnich przed pornobiznesem, którego nie akceptujemy w głównym nurcie kultury. W ramach tych działań prowadzimy portal www.opornografii.pl, organizujemy konferencje, akcje edukacyjne, kampanie, jak również szkolimy rodziców, aby potrafili rozmawiać ze swoimi dziećmi o problemie pornografii.

2. Podejmujemy działania eliminujące z przestrzeni publicznej wszelkie przejawy obsceniczności, seksualizacji i uprzedmiotowienia kobiet, wulgarności oraz szeroko rozumianego naruszenia dobrych obyczajów w reklamie i mediach. Realizujemy to edukując i popularyzując aktualne badania naukowe na temat szkodliwego wpływu seksualizacji na dzieci i młodzież. Organizujemy też akcje konsumenckie, umożliwiając rodzicom i wszystkim innym osobom wyrażenie opinii na temat reklam i innych przekazów obecnych w przestrzeni publicznej.

3. Prowadzimy działania chroniące interesy przedsiębiorców w całej Polsce, którym zależy na tym, aby reklamy i działania marketingowe podmiotów gospodarczych nie naruszały obowiązujących w Polsce przepisów z dziedziny reklamy. W tym celu podejmujemy m.in. działania prawne jako krajowa organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesu przedsiębiorców.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa powstało w 2008 roku jako inicjatywa grupy rodziców. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 319230 w dniu 8 grudnia 2008 roku. Już wcześniej jednak członkowie Stowarzyszenia i osoby z nim związane włączali się w różne inicjatywy obywatelskie mające na celu sprzeciwianie się niektórym przekazom w przestrzeni publicznej, które naruszają interesy konsumentów, w szczególności poprzez rozpowszechnianie reklam i innych przekazów w przestrzeni publicznej szkodliwych dla dzieci i młodzieży oraz w inny sposób godzące w dobre obyczaje. W chwili obecnej Stowarzyszenie posiada status organizacji konsumenckiej - mobilizuje konsumentów do aktywnego działania w sferze przeciwdziałania praktykom przedsiębiorców, naruszających dobre obyczaje.

Jednym z głównych celów działania Stowarzyszenia Twoja Sprawa pozostaje ochrona dzieci przed pornografią i doprowadzenie do zmian systemowych, sprzyjających lepszej ochronie dzieci w tym obszarze.

Jakie wartości nam przyświecają?

Od samego początku istnienia Stowarzyszenia Twoja Sprawa wierzymy, że ogromną wartością społeczną jest wspólne działanie wielu osób, które niekoniecznie dzielą te same poglądy polityczne czy światopogląd. Nasze doświadczenie pokazuje bowiem, że można zapraszać do naszych projektów różne środowiska. Uważamy to za bardzo ważne, szczególnie w przypadku dyskusji nad wprowadzaniem systemowych zmian, chroniących dzieci przed zbyt łatwym dostępem do pornografii. Najbardziej zaawansowane projekty w tej dziedzinie zostały wdrożone w Wielkiej Brytanii. W debatę dotyczącą ochrony dzieci zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii włączają się politycy, urzędnicy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele biznesu, jednak wyniki tych rozmów różnią się między sobą diametralnie. W Wielkiej Brytanii doszło do istotnych inicjatyw samoregulacyjnych po stronie biznesu, konstruktywnej dyskusji z rządem oraz do wdrażania przepisów rangi ustawowej, do których obecnie dostosowuje się nawet przemysł pornograficzny. Istnieje tam konsensus polityczny największych partii, że interes dzieci jest priorytetem. W Polsce dyskusji merytorycznej jest mało i zazwyczaj strony debaty okopują się na z góry ustalonych pozycjach, nie chcąc iść na żadne ustępstwa. W konsekwencji komplikacje i złożoność tematu hamują wszelkie działania systemowe. Stowarzyszenie Twoja Sprawa ma ambicję zmienić to podejście.

Nasze najważniejsze osiągnięcia:

Zorganizowaliśmy blisko 100 akcji konsumenckich, w ramach których konsumenci aktywnie reagowali na reklamy i praktyki niezgodne z dobrymi obyczajami. Baza współpracujących z nami konsumentów to ponad 22.000 osób.

Składamy regularnie skargi do Rady Reklamy i wygrywamy ponad 90% spraw, co powoduje, że reklamy zakwestionowane przez nas nie są upubliczniane i znikają z rynku. Niektóre akcje kończyły się nawet pilnym usuwaniem reklam z billboardów. Nasze doświadczenie pokazuje, że firmy, z którymi wygrywamy sprawy przed Radą Reklamy prawie nigdy nie wracają do podobnych praktyk reklamowych.

Wygraliśmy pierwszy w Polsce proces z reklamodawcą, który naruszył dobre obyczaje w reklamie uprzedmiotawiającej kobiety. Nikt nigdy takiego pozwu wcześniej nie złożył. Reklamodawca został zobowiązany do zapłaty kwoty 60.000 zł. na rzecz jednej z fundacji, zajmującej się dziećmi polonijnymi oraz do opublikowania przeprosin. W perspektywie składania kolejnych pozwów przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa, naruszenia dobrych obyczajów w reklamie stają się dla przedsiębiorców bardziej ryzykowne.

Spowodowaliśmy usunięcie z tzw. TV-guidów (tygodników z programem telewizyjnym) reklam filmów pornograficznych na telefony komórkowe, które umożliwiały anonimowe kupowanie pornografii przez dzieci. Reklamy te były publikowane przez wiele lat na ostatnich stronach magazynów, których nakład wynosił kilka milionów egzemplarzy tygodniowo. Choć praktyka taka trwała latami, wystarczyły trzy godziny naszej akcji konsumenckiej, aby międzynarodowy koncern medialny zaprzestał tego typu praktyk.

Dzięki naszym działaniom wprowadzono do polskiego kodeksu karnego zakaz reklamy i promocji pornografii, dzięki czemu zatamowano „wyjście” przemysłu pornograficznego na reklamy wielkopowierzchniowe polskich miast (co miało miejsce jeszcze w 2013 roku). Jest to jedno z naszych największych osiągnięć, gdyż skutecznie zablokowało agresywne praktyki reklamowe przemysłu pornograficznego.

Doprowadziliśmy do ucywilizowania ekspozycji pism pornograficznych w sieci kiosków RUCH. Obecnie nie zdarzają się już w praktyce wulgarne wystawy pism pornograficznych w witrynach kiosków. Kiedyś była to powszechna praktyka. Interweniowaliśmy wielokrotnie, z dobrym skutkiem, na niewłaściwe ekspozycje prasy pornograficznej na stacjach benzynowych.

Zorganizowaliśmy trzy międzynarodowe konferencje naukowe – w tym dwie w Sejmie RP. Pierwszą na temat seksualizacji kobiet i dziewcząt w reklamie. Drugą na temat rozwojowych i społecznych konsekwencji pornografii. Trzecia – poruszyła temat masowej konsumpcji pornografii przez dzieci jako istotnego problemu społecznego.

Materiały i wystąpienia z tych konferencji okazały się bardzo ważne w debacie o szkodliwości pornografii i są obecnie punktem odniesienia w dyskusji publicznej.

Między innymi dzięki naszym staraniom, w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 po raz pierwszy problem uzależnienia od pornografii dzieci i młodzieży został dostrzeżony oficjalnie jako problem zdrowia publicznego.

Prowadzimy szkolenia dla rodziców „Jak chronić swoje dziecko przed pornografią?”, w których wzięło udział już blisko 2000 rodziców i które są bardzo dobrze oceniane przez uczestników. Około 90% rodziców po naszych szkoleniach deklaruje, że uzyskało na nich wystarczającą wiedzę oraz inspirację, zapewniając, że dzięki nim porozmawia ze swoim dzieckiem o pornografii. Jest to dla nas powodem do dumy, gdyż oznacza coraz większą liczbę rodzin świadomych i gotowych do ochrony swoich dzieci.

W 2017 roku opublikowaliśmy raport podsumowujący międzynarodowe artykuły i badania naukowe na temat negatywnych konsekwencji pornografii w kontekście ochrony dzieci i młodzieży.

Nasza działalność jest śledzona przez agencje reklamowe, które obecnie biorą pod uwagę Stowarzyszenie Twoja Sprawa jako podmiot, który będzie reagował na reklamy naruszające dobre obyczaje.

Stworzyliśmy specjalistyczny portal www.opornografii.pl, dla tych, który ma za zadanie dostarczać wiedzę na temat ochrony dzieci przed pornografią dla różnych grup: rodziców, wychowawców, nauczycieli, lekarzy, terapeutów, policjantów, prokuratorów i urzędników. Portal ma się stać najważniejszym miejscem w polskim internecie, które kompleksowo i systemowo wspiera proces ochrony dzieci. Na portalu utworzyliśmy forum dla lekarzy i terapeutów, na którym mogą oni dzielić się wiedzą i doświadczeniem związanymi z pomocą osobom, których dotknął problem nałogowego oglądania pornografii.

Po naszej trzeciej konferencji, która odbyła się 21 listopada 2018 r., a nad którą patronat sprawowali Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości powstał specjalny zespół roboczy, który zajmuje się analizą możliwości wprowadzenia zmian systemowych chroniących dzieci. W pracach zespołu uczestniczą: Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak również organizacje branżowe oraz te, które zajmują się ochroną praw dzieci i rodzin.

Dołącz do 8 osób wspierających Stowarzyszenie Twoja Sprawa przy okazji zakupów on-line

Korzystaj z oferty 1043 sklepów internetowych i pomagaj bezpłatnie przy okazji zakupów!

Zebrane środki przeznaczymy na:

 • Ochrona dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym i zbyt łatwym dostępem do pornografii
 • Reagowanie na obsceniczność, wulgarność, seksualizację i chamstwo w mediach i reklamie
 • Regularne reagowanie na praktyki przedsiębiorców naruszających dobre obyczaje
 • Pyszne PL
 • Tripadvisor
 • Douglas
 • Frisco
 • ZooPlus PL
 • KFC Dostawa
 • Booking.com
 • Sephora PL
 • Smyk.com
 • 5.10.15.
 • Castorama
 • RTV EURO AGD

Jak to działa?

 • Zakupy on-line?
  Planujesz zakupy w Internecie?
 • Wejdź przez przez FaniMani
  Wejdź na stronę sklepu przez FaniMani
 • Płacisz tyle co zwykle
  Kupujesz jak zwykle i płacisz tyle co zwykle
 • Średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do Stowarzyszenie Twoja Sprawa
 • Wystarczy, że zainstalujesz Przypominajkę, a przed zakupami przypomnimy o aktywacji darowizny
 • Na stronie sklepu internetowego zobaczysz komunikat "Aktywuj darowiznę"
 • Po aktywacji darowizny robisz zakupy jak zwykle i płacisz tyle co zawsze
 • Przypominajka FaniMani jest bezpieczna, darmowa i wolna od reklam
Stowarzyszenie Twoja Sprawa - logotyp/zdjęcie

Wspieraj nas przy okazji zakupów.

Wspieram

Serwis prowadzony jest przez Fundację FaniMani, która pomaga w zbieraniu funduszy na różne ważne cele. Wiecej o FaniMani

Potrzebujesz pomocy? Wejdź na pomoc.fanimani.pl

×
Aplikacja Mobilna
FaniMani.pl
Zainstaluj