Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL Salos"

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani.

 • Serduszko Część wartości Twoich zakupów trafia do nas.
 • Metka cenowa z sercem To nic nie kosztuje, robisz zakupy tak jak zwykle.
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL Salos" - logotyp/zdjęcie

Jak to działa?

 • Zakupy on-line?
  Planujesz zakupy w Internecie?
 • Wejdź przez przez FaniMani
  Wejdź na stronę sklepu przez FaniMani
 • Płacisz tyle co zwykle
  Kupujesz jak zwykle i płacisz tyle co zwykle
 • Otrzymujemy darowiznę średnio 2,5% od wartości Twoich zakupów

Korzystaj z oferty ponad 1030 sklepów internetowych i wspieraj naszą działalność:

 • Pyszne PL
 • Tripadvisor
 • Douglas
 • Frisco
 • ZooPlus PL
 • KFC Dostawa
 • Booking.com
 • Sephora PL
 • Smyk.com
 • 5.10.15.
 • Castorama
 • RTV EURO AGD

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL Salos"

Suwałki 16-400, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie / Fundacja, Drużyna sportowa/Klub sportowy

www.salos.suwalki.plikonka Facebook Profil Facebook

Celem SL SALOS jest:
1) Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym systemem ks. Jana Bosko i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
2) Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zaintere­sowań sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
3) Zapewnienie warunków do rozwoju wszystkim członkom dla osiągnięcia celów stowarzyszenia.
4) Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
5) Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za wychowanie i losy członków stowarzyszenia.
6) Współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo -wychowawczymi i sportowymi.
7) Eksponowanie w działalności sportowo -wychowawczej zasady fair play.
8) SL SALOS nie czerpie korzyści materialnych z działalności sportowej.
9) Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży szczególnie znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz pochodzące ze środowisk zagrożonych społecznie
10) Integrowanie środowisk, ruchów, grup społecznych – z pełnym zachowaniem tożsamości,
11) Propagowanie umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim opierających się na normie personalistycznej, jako zasadzie postępowania.
12) Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży elementy wychowawczo -formacyjne, kulturalno- religijne i socjalno -intelektualne.
13) Promowanie oraz organizacja wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie.
14) Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu a także innej sfery zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych.
15) Prowadzenie działalności nieodpłatnie pożytku publicznego w następujących dziedzinach:
a) działalność wydawnicza – (22.1)
b) pozostała działalność turystyczna 63.30. D
c) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.Z)
d) pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.14.D)
e) opieka społeczna i wychowawcza (85.3)
f) działalność pozostałych organizacji członkowskich (91.3.)
g) inna działalność artystyczna i rozrywkowa (92.3)
h) działalność związana ze sportem (92.6)
i) Pozostał działalność rekreacyjna (92.7)
j) Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04.Z)

Udostępnij i pomagaj nam zbierać:

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SL Salos" - logotyp/zdjęcie

Wspieraj nas przy okazji zakupów.

Wspieraj nas

Serwis prowadzony jest przez Fundację FaniMani, która pomaga w zbieraniu funduszy na różne ważne cele. Wiecej o FaniMani

Potrzebujesz pomocy? Wejdź na pomoc.fanimani.pl