Pierwsza Warszawska Agenda 21

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani.

 • Serduszko Część wartości Twoich zakupów trafia do nas.
 • Metka cenowa z sercem To nic nie kosztuje, robisz zakupy tak jak zwykle.
Pierwsza Warszawska Agenda 21 - logotyp/zdjęcie

Jak to działa?

 • Zakupy on-line?
  Planujesz zakupy w Internecie?
 • Wejdź przez przez FaniMani
  Wejdź na stronę sklepu przez FaniMani
 • Płacisz tyle co zwykle
  Kupujesz jak zwykle i płacisz tyle co zwykle
 • Otrzymujemy darowiznę średnio 2,5% od wartości Twoich zakupów

Korzystaj z oferty ponad 1030 sklepów internetowych i wspieraj naszą działalność:

 • Pyszne PL
 • Tripadvisor
 • Douglas
 • Frisco
 • ZooPlus PL
 • KFC Dostawa
 • Booking.com
 • Sephora PL
 • Smyk.com
 • 5.10.15.
 • Castorama
 • RTV EURO AGD

Pierwsza Warszawska Agenda 21

Warszawa 02-134, 1. Sierpnia 36 B,
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie / Fundacja

www.agenda21.waw.pl

Nasze stowarzyszenie pomaga przygotować się mieszkańcom i organizacjom społecznym do brania udziału w różnych formach konsultacji społecznych i w różnych procedurach prowadzonych przez administrację publiczną. Przekonujemy obywateli, że w każdej sprawie, czy dotyczy ona rozwiązań na poziomie kraju, czy problemów gminy, dzielnicy, ulicy, ważne są ich opinie. Ważne jest też, aby mieszkańcy sprawdzali i pilnowali jak realizowane są podjęte przez władze decyzje i zobowiązania. Często okazuje się, że to trudna praca, wymagająca zaangażowania wielu osób, poświęcenia przez nich czasu i pieniędzy. Przygotowujemy ich do tego zadania i wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem.
Pierwsza Warszawska Agenda 21, stowarzyszenie założone w 1998 roku, zrzeszające ludzi różnych profesji - zapalonych społeczników. W naszym statucie zapisaliśmy dość ogólnie, że stowarzyszenie zajmować się będzie:
1. Inicjowaniem, rozwijaniem i upowszechnianiem działań obywatelskich, różnych form edukacji, przekazu informacji oraz działań artystycznych, które służyć mają:
- propagowaniu dziedzictwa narodowego i kulturowego,
- ochronie walorów dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu oraz zasobów środowiska,
- budowaniu partnerstwa i zasad współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i samorządności,
- promocji zdrowia i poprawie jakości życia oraz upowszechnianiu kultury fizycznej,
- pobudzaniu inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Wspieramy i uczymy społeczności lokalne jak należy prowadzić dialog, na czym polega partycypacja społeczna i długofalowe planowanie, jak wpływać na rozwój przestrzenny w okolicy, jak rozumieć i jak korzystać z dokumentów stanowiących o prawie miejscowym.
Udowadniamy, że z dialogu wynika wiele korzyści dla samorządów, które poznają lepiej faktyczne potrzeby mieszkańców, co pozwala podejmować trafniejsze decyzje akceptowane przez lokalną społeczność. Mieszkańcy i organizacje pozarządowe zyskują zaś poczucie współdecydowania o rozwoju swojego terenu i odpowiedzialności za sprawy lokalne, poznają procedury i zasady działania organów samorządowych. Taka współpraca i zaangażowanie daje szanse na rozwiązanie wielu problemów unikając konfliktów i protestów społecznych.
Pomogliśmy uratować przed zmianą przeznaczenia kilka terenów zieleni w miastach. Przyczyniliśmy się do utworzenia kilkunastu pomników przyrody. Bierzemy udział w procedurach sporządzania i zmiany kilku planów zagospodarowania przestrzennego i studiów gminnych. Uczestniczymy w konsultacjach większości dokumentów strategicznych w gminie, a także planów i programów krajowych. Prowadzimy - na zamówienie i bez, liczne zajęcia, szkolenia, kursy, konsultacje. Jednak na takie działania bardzo trudno zdobyć wsparcie finansowe. Pomagamy w ochronie pięknych, starych drzew, które inwestorzy i administracja skazały na zagładę. Bronimy pięknych zielonych enklaw, które powinny być parkami, a często w ich miejscu powstają ekskluzywne osiedla albo centra handlowe. Upominamy się o szanowanie praw zwierząt - szczególnie tych dziko żyjących w naszym sąsiedztwie. Każda taka sprawa czy interwencja wymaga nie tylko zaangażowania i wiedzy, ale wiąże się z kosztami ( m.in. na opracowanie dokumentacji specjalistycznej, na pomoc prawną, opłaty sądowe i administracyjne itp.). Na takie cele nie przewidziano dotacji ze źródeł publicznych. Dlatego potrzebujemy tego wsparcia od Państwa. Z góry dziękujemy :) Więcej o nas na stronie http://www.agenda21.waw.pl

Udostępnij i pomagaj nam zbierać:

Pierwsza Warszawska Agenda 21Pierwsza Warszawska Agenda 21Pierwsza Warszawska Agenda 21Pierwsza Warszawska Agenda 21Pierwsza Warszawska Agenda 21
Pierwsza Warszawska Agenda 21 - logotyp/zdjęcie

Wspieraj nas przy okazji zakupów.

Wspieraj nas

Serwis prowadzony jest przez Fundację FaniMani, która pomaga w zbieraniu funduszy na różne ważne cele. Wiecej o FaniMani

Potrzebujesz pomocy? Wejdź na pomoc.fanimani.pl