Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani.

 • Serduszko Część wartości Twoich zakupów trafia do nas.
 • Metka cenowa z sercem To nic nie kosztuje, robisz zakupy tak jak zwykle.
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki - logotyp/zdjęcie

Jak to działa?

 • Zakupy on-line?
  Planujesz zakupy w Internecie?
 • Wejdź przez przez FaniMani
  Wejdź na stronę sklepu przez FaniMani
 • Płacisz tyle co zwykle
  Kupujesz jak zwykle i płacisz tyle co zwykle
 • Otrzymujemy darowiznę średnio 2,5% od wartości Twoich zakupów

Korzystaj z oferty ponad 1030 sklepów internetowych i wspieraj naszą działalność:

 • Pyszne PL
 • Tripadvisor
 • Douglas
 • Frisco
 • ZooPlus PL
 • KFC Dostawa
 • Booking.com
 • Sephora PL
 • Smyk.com
 • 5.10.15.
 • Castorama
 • RTV EURO AGD

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki

Lublin 20-046, Stanisława Leszczyńskiego 23,
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie / Fundacja

lfoon.lublin.plikonka Facebook Profil Facebook

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki jest stowarzyszeniem organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego. Działamy od 1994 r., a w 2004 r. uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Obecnie skupiamy 46 organizacji pozarządowych. Jesteśmy stowarzyszeniem autonomicznym i niezależnym od organów administracji państwowej, organów samorządowych i organizacji politycznych. Naszą misją jest integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych oraz promocja ich działalności. Poprzez różnego rodzaju inicjatywy wspieramy rozwój samopomocowych organizacji pozarządowych i upowszechniamy ideę współpracy pomiędzy tymi organizacjami w kraju, jak i za granicą (Francja, Wielka Brytanie, Słowenia,Białoruś). Reprezentujemy interesy osób i organizacji niepełnosprawnych na forum lokalnym i ogólnokrajowym.

Podczas organizowanych cyklicznie spotkań członków LFOON-SW, staramy się rozpoznawać rzeczywiste potrzeby, problemy i oczekiwania środowiska osób niepełnosprawnych na Lubelszczyźnie. Inicjujemy spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, państwowych, Sejmu i Senatu, na których przedstawiamy propozycje konkretnych działań i rozwiązań najistotniejszych problemów. Współpracujemy z najważniejszymi instytucjami w regionie m.in. z: Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Pracy, Urzędem Miejskim, lubelskim oddziałem PFRON, a także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie.

Prowadzimy stałą działalność informacyjno-doradczą i szkoleniową w ramach Centrum Informacyjno - Poradniczego Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzimy portal Niepelnosprawni.lublin.pl - Internetowy Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, którego redakcja składa się w większości z osób z niepełnosprawnościami. Codziennie publikowane są tam artykuły, relacje, newsy a także szeroka Baza Wiedzy na temat środowiska osób niepełnosprawnych.

Działalność informacyjną prowadzimy również za pomocą portali społecznościowych w Internecie: facebook, ammado.

Wydajemy publikacje zawierające zbiory informacji o placówkach i instytucjach świadczących pomoc środowisku osób niepełnosprawnych a także o dostępności obiektów kulturalnych w województwie lubelskim.

Wspieramy inicjatywy organizacji członkowskich w obszarze rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Prowadzimy Biuro Karier i Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych, realizujemy projekty mające na celu rozwój przedsiębiorczości i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Wspieramy sztukę osób niepełnosprawnych poprzez organizację konkursów i wystaw prac plastycznych.

Prowadzimy Warsztaty Szachowe dla osób z problemami w komunikacji werbalnej oraz niepełnosprawnością ruchową.

Organizujemy corocznie konferencję podsumowującą naszą działalność, wtedy także nagradzamy statuetkami LFOON-SW osoby szczególnie zasłużone na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Wspólne inicjatywy, wymiana doświadczeń, spotkania z przedstawicielami władz krajowych i lokalnych, konferencje środowiskowe, integrują środowisko osób niepełnosprawnych i pomagają w pracy statutowej organizacji członkowskich. Współpraca w ramach LFOON-SW umożliwia sprawny przepływ informacji, szybką analizę wprowadzanych zmian prawnych, wspólne uzgadnianie stanowiska i błyskawiczną reakcję środowiska.

Propagujemy realizację postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Braliśmy udział w uroczystości podpisania dokumentu ratyfikacyjnego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 6 września 2012 roku i relację z tego wydarzenia zamieściliśmy na Niepelnosprawni.lublin.pl.

W 2013 roku otrzymaliśmy statuetkę Super Lodołamacz – dla najlepszego z najlepszych – dla przedsiębiorcy, instytucji, zakładu.

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy - http://www.lodolamacze.info.pl.

Udostępnij i pomagaj nam zbierać:

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik WojewódzkiLubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik WojewódzkiLubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik WojewódzkiLubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik WojewódzkiLubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki - logotyp/zdjęcie

Wspieraj nas przy okazji zakupów.

Wspieraj nas

Serwis prowadzony jest przez Fundację FaniMani, która pomaga w zbieraniu funduszy na różne ważne cele. Wiecej o FaniMani

Potrzebujesz pomocy? Wejdź na pomoc.fanimani.pl