Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani.

 • Serduszko Część wartości Twoich zakupów trafia do nas.
 • Metka cenowa z sercem To nic nie kosztuje, robisz zakupy tak jak zwykle.
Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL - logotyp/zdjęcie

Jak to działa?

 • Zakupy on-line?
  Planujesz zakupy w Internecie?
 • Wejdź przez przez FaniMani
  Wejdź na stronę sklepu przez FaniMani
 • Płacisz tyle co zwykle
  Kupujesz jak zwykle i płacisz tyle co zwykle
 • Otrzymujemy darowiznę średnio 2,5% od wartości Twoich zakupów

Korzystaj z oferty ponad 1030 sklepów internetowych i wspieraj nasze cele:

 • organizowanie zajęć dodatkowych i wyjazdów edukacyjnych dla dzieci
 • grupy wsparcia i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów
 • zakup odzieży, żywności, środków czystości, artykułów szkolnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem
 • Pyszne PL
 • Tripadvisor
 • Douglas
 • Frisco
 • ZooPlus PL
 • KFC Dostawa
 • Booking.com
 • Sephora PL
 • Smyk.com
 • 5.10.15.
 • Castorama
 • RTV EURO AGD

Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL

Warszawa 02-495, Kolorowa 16 m. 27,
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie / Fundacja

ikonka Facebook Profil Facebook

Naszym celem jest:
Stwarzanie warunków optymalnego rozwoju i wsparcia rodziny oraz indywidualnych osób.
Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zagrożonych marginalizacją.
Profilaktyka zachowań ryzykownych i przeciwdziałanie patologii.
Świadczenie szeroko rozumianej pomocy społecznej i usług socjalnych.
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób, w tym osób zagrożonych izolacją społeczną.
Wspieranie rozwoju integracji i aktywności społecznej i obywatelskiej.
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
Działanie na rzecz dobra rodziny, a więc: dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, oraz profesjonalistów, w tym, profesjonalistów obszaru pomocy społecznej, poradnictwa specjalistycznego, usług socjalnych i szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego;
Promowanie i wykorzystanie nowych form i metod działania w zakresie pomocy społecznej, usług socjalnych, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy domowej, profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym, w tym zagrożeniom współczesnego świata (np. sekty religijne) i innego rodzaju patologiom ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań osób korzystających z pomocy.
Stwarzanie warunków sprzyjających integracji społecznej i rozwojowi inicjatyw lokalnych.
Organizowanie i podejmowanie działań sprzyjających nabywaniu i wzmacnianiu kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, samopomocy, promocji i integracji rodziny.
Organizowanie i podejmowanie działań zakresie profilaktyki, diagnozy, terapii, różnego rodzaju uzależnień i innych zachowań ryzykownych;
Udzielanie specjalistycznej pomocy indywidualnej i grupowej osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc domową, w tym podejmowanie psychologicznej interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego na rzecz tych osób.
Współprace z instytucjami, w tym, pomocy społecznej i organizacjami w zakresie optymalnego wsparcia rodzin biologicznych, zastępczych, reintegracji rodziny oraz pomocy w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej;
Organizacja grup, w tym: wsparcia, samopomocowych, terapeutycznych, treningowo-warsztatowych, psychoedukacyjnych, rozwoju osobistego oraz psychspołecznego, zainteresowań i innych, punktów poradnictwa specjalistycznego oraz punktów konsultacyjno informacyjnych,
Współpracę z osobami, instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i organizowania sieci poradnictwa specjalistycznego,
Upowszechnianie szeroko rozumianej kultury, sportu i zdrowego trybu życia,
Promocja i organizowanie wolontariatu;
Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania i zwalczania wykluczeniu społecznemu;
Działania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym;

Zebrane środki przeznaczymy na:
 • organizowanie zajęć dodatkowych i wyjazdów edukacyjnych dla dzieci
 • grupy wsparcia i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów
 • zakup odzieży, żywności, środków czystości, artykułów szkolnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem

Udostępnij i pomagaj nam zbierać:

Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL - logotyp/zdjęcie

Wspieraj nas przy okazji zakupów.

Wspieraj nas

Serwis prowadzony jest przez Fundację FaniMani, która pomaga w zbieraniu funduszy na różne ważne cele. Wiecej o FaniMani

Potrzebujesz pomocy? Wejdź na pomoc.fanimani.pl