Fundacja eFkropka - logotyp/zdjęcie
 

Fundacja eFkropka

Warszawa 04-088, Majdańska, 5 lok. 23,
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie / Fundacja

Fundacja eFkropka powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się leczeniem ludzi chorujących psychicznie i pracą terapeutyczną na ich rzecz, a w działania fundacji włączają się osoby po kryzysach zdrowia psychicznego, tzw. eksperci przez doświadczenie. Obecnie zarówno w Radzie Fundacji jak i jej Zarządzie zasiadają osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Celem naszych projektów jest zm ... Zobacz więcej

Fundacja eFkropka powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się leczeniem ludzi chorujących psychicznie i pracą terapeutyczną na ich rzecz, a w działania fundacji włączają się osoby po kryzysach zdrowia psychicznego, tzw. eksperci przez doświadczenie. Obecnie zarówno w Radzie Fundacji jak i jej Zarządzie zasiadają osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego.
Celem naszych projektów jest zmiana negatywnych wyobrażeń o chorobach psychicznych, przekonań utrwalonych w świadomości społecznej, a także w myśleniu o sobie samych pacjentów. Główną misją Fundacji jest zapobieganie izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przełamywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi. Poprzez wielowymiarowe działania terapeutyczne i edukacyjne mamy nadzieję zbudować zaplecze pomocne w przełamywaniu barier i osobistych ograniczeń, umożliwiać powrót do naturalnej aktywności i podejmowania ról w życiu osobistym i społecznym.

Obecnie realizujemy programy:
1. Razem wbrew stereotypom. Od 2015r. prowadzimy działania edukacyjne, pracujemy z pacjentami – ekspertami przez doświadczenie - którzy stają się edukatorami i szkolą różne grupy zawodowe w zakresie kontaktu z osobami po kryzysie. Wspólnie przygotowaliśmy cykl szkoleń antydyskryminacyjnych dla urzędów, pracodawców, mediów, studentów, policji, służby zdrowia itp. Prowadzonych przez edukatorów. Przeprowadziliśmy już kilkadziesiąt szkoleń w formie warsztatów: przed nami kolejne grupy odbiorców.
a. Nasi Edukatorzy - osoby leczące się psychiatrycznie - zaczynają mówić „własnym głosem” i w swoim imieniu w przestrzeni publicznej. Uczestniczą w konferencjach naukowych dla psychiatrów i psychologów, na których prezentują punkt widzenia użytkowników psychiatrii. Wspólnie z profesjonalistami lobbują za zmianą systemu opieki psychiatrycznej reprezentując własne poglądy: na spotkaniach w sejmie, w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, w Ministerstwie Zdrowia. Uczestniczą także w badaniach naukowych z zespołami profesjonalistów.
b. SOP - Standardy Opieki Psychiatrycznej: z inicjatywy jednej z naszych Edukatorek przeprowadzamy szeroko zakrojone badania ankietowe, chcemy poznać potrzeby pacjentów, ich bliskich oraz profesjonalistów. Posłużą do przygotowania publikacji, dzięki której środowisko pacjentów i ich bliscy udowodnią wraz z profesjonalistami, że zmiany w polskiej psychiatrii są konieczne i wspólnie nakreślą ich kierunek.
c. Współpracujemy z grupą osób, które ukończyły kurs przygotowujący do roli Asystenta Zdrowienia (osoby po kryzysie psychicznym, które wpierają innych pacjentów w ośrodkach opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej) - niektórzy z nich pracują jako edukatorzy, inni jako wolontariusze Fundacji.
d. W lutym 2018r. powstała samopomocowa Grupa Integracyjna, którą prowadzą osoby po kryzysach. Wspierają innych pacjentów na ich drodze do zdrowia, pomagają w integracji społecznej, pomagają zmniejszyć samotność.
e. W dniach 1-4 sierpnia 2018r. po raz pierwszy ekipa złożona z kliku edukatorów i wolontariuszy reprezentowała Fundację na PolAndRock Festival (dawniej Przystanek Woodstock). Prowadzili spotkanie w Akademii Sztuk Przepięknych ( https://polandrockfestival.pl/asp/projekty-asp ) z liczną grupą uczestników, namiot Fundacji był licznie odwiedzany przez gości festiwalu. W tym roku wybraliśmy się większą ekipą.
f. Pod naszym patronatem spotyka się grupa wsparcia dla bliskich i rodzin osób chorujących na Chorobę Afektywną Dwubiegunową (ChAD)
g. W grudniu 2018r. wydaliśmy na zamówienie Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola, broszurę „Psychozy”, finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa
2. Razem do samodzielności
W ramach projektu od września 2018 do listopada 2020 w Mławie i Przasnyszu organizujemy spotkania i warsztaty dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, dla ich rodzin oraz dla profesjonalistów. Celem projektu jest integracja społeczna osób po kryzysach psychicznych w ich lokalnej społeczności, zmniejszenie poziomu autostygmatyzacji chorujących i ich bliskich, zwiększenie współpracy pomiędzy użytkownikami psychiatrii i profesjonalistami, integracja zawodowa osób po kryzysach psychicznych.

3. Razem zmieniamy polską psychiatrię - Kongres Zdrowia Psychicznego
a. Jako jedna z organizacji pozarządowych w zakresie zdrowia optujemy za reformą systemu opieki psychiatrycznej, ponieważ w Polsce potrzeby osób w kryzysie nie są właściwie zaspokajane na skutek deficytów w społecznej służbie zdrowia i ciągłego niewdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 8 maja 2017r. we współpracy z Porozumieniem na rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Sekcją Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (http://www.psychiatria.org.pl/) a także z Biurem Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Instytutem Psychiatrii i Neurologii zorganizowaliśmy Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego (www.kongreszp.org.pl). Było to ogólnopolskie wydarzenie integrujące różne środowiska zainteresowane zaburzeniami psychicznymi: organizacje samopomocowe, profesjonalistów, użytkowników psychiatrii (pacjentów i ich rodzin) i pracodawców, w porozumieniu z samorządowcami. Celem Kongresu było zwrócenie uwagi na zaniedbaną opiekę psychiatryczną, wywarcie nacisku na decydentów, aby przeprowadzili konieczne zmiany w systemie. Kongres odbił się szerokim echem w mediach, kończącym jego akcentem był Marsz o godność. Kongres niewątpliwie przyczynił się do wzmożenia prac nad pilotażem reformy opieki psychiatrycznej, w efekcie w 2018r. zostało uruchomionych 27 Centrów Zdrowia Psychicznego w całej Polsce.
b. II Kongres Zdrowia Psychicznego odbył Się 3 czerwca 2019 roku. Miał na celu monitorowanie postępów reformy i działania na rzecz rozszerzenia pilotażu.
c. 19 maja 2018 odbył się Marsz Żółtej Wstążki – w rok po Pierwszym Kongresie przeszliśmy ulicami miasta i przypomnieliśmy o potrzebie reformy opieki psychiatrycznej i o obecności w przestrzeni publicznej osób po kryzysach zdrowia psychicznego, niesłusznie dyskryminowanych. Planujemy organizacje marszu co rok. (https://www.facebook.com/events/374795289701822/permalink/392390084609009/).
4. Razem w Kuchni. We współpracy ze znanymi restauratorami rodzeństwem Agnieszką i Marcinem Kręglickimi, prowadzimy stale od 2015r. program staży zawodowych. Beneficjenci pod okiem doświadczonych pracowników restauracji odbywają praktyki w zawodach związanych z gastronomią. Grupą docelową naszych działań są osoby po doświadczeniu kryzysu psychicznego (stażyści, którym pomagamy w zdrowieniu), a także personel restauracji (osoby ich szkolące), który nawiązując pozytywne relacje z podopiecznymi, zmieniają stereotyp chorego psychicznie. Wyjątkowość i innowacyjność tego projektu polega na włączeniu biznesu społecznie zaangażowanego do integracji osób z doświadczeniem poważnej choroby. Sukces tego przedsięwzięcia może przeciwdziałać stygmatyzacji i wykluczaniu osób po kryzysie zdrowia psychicznego, co jest główną misją naszej Fundacji.
a. Wraz z naszymi uczestnikami jesteśmy w trakcie tworzenia Spółdzielni Socjalnej Efka - firmy cateringowej, gdzie stażyści z programu Razem w Kuchni będą mogli podjąć pracę. Realizujemy już pierwsze zlecenia, zdobywamy doświadczenie, ku zadowoleniu osób zamawiających nasz catering.
W przyszłości planujemy także uruchomienie hostelu terapeutycznego lub mieszkania chronionego - miejsca zamieszkania pacjentów sprzyjającego rozwojowi, dochodzeniu do zdrowia, nauce lub pracy.
Współpracujemy z wieloma ośrodkami i organizacjami NGO zajmującymi się problematyką wykluczenia i osób po kryzysie zdrowia psychicznego. Aktywnie uczestniczymy w organizowaniu Pikników Zdrowia Psychicznego i Warszawskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej.
Należymy do Koalicji na rzecz Równych Szans (http://ptpa.org.pl/koalicja-rownych-szans/) i Porozumienia na rzecz Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego (http://npozp.pl/ ).

W lutym 2019r. – po 8 latach naszych działań, wynajęliśmy lokal! Mieści się w suterenie przy ul. Grzybowskiej 34, na razie nie mamy środków na jego remont, więc działamy w „partyzanckich” warunkach ale radość jest ogromna !

fundacja@ef.org.pl KRS 0000382481 Nr konta 73 2530 0008 2016 1049 6433 0004
Prezes Fundacji: Jerzy Kłoskowski Członkowie Zarządu: Anna Olearczuk, Krzysztof Rogowski

W lutym 2019r. – po 8 latach naszych działań, wynajęliśmy lokal! Mieści się w suterenie przy ul. Grzybowskiej 34, na razie nie mamy środków na jego remont, więc działamy w „partyzanckich” warunkach ale radość jest ogromna !

Dołącz do 8 osób wspierających Fundacja eFkropka przy okazji zakupów on-line

Fundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropkaFundacja eFkropka

Korzystaj z oferty 1072 sklepów internetowych i pomagaj bezpłatnie przy okazji zakupów!

Zebrane środki przeznaczymy na:

 • Realizacje projektów, działań i warsztatów, funkcjonowanie bieżące
 • oraz na remont pierwszego biura Fundacji
 • Pyszne PL
 • Tripadvisor
 • Douglas
 • CCC
 • ZooPlus PL
 • KFC Dostawa
 • Booking.com
 • Sephora PL
 • Smyk.com
 • Zalando Lounge PL
 • Castorama
 • RTV EURO AGD

Jak to działa?

 • Zakupy on-line?
  Planujesz zakupy w Internecie?
 • Wejdź przez przez FaniMani
  Wejdź na stronę sklepu przez FaniMani
 • Płacisz tyle co zwykle
  Kupujesz jak zwykle i płacisz tyle co zwykle
 • Średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do Fundacja eFkropka
 • Wystarczy, że zainstalujesz Przypominajkę, a przed zakupami przypomnimy o aktywacji darowizny
 • Na stronie sklepu internetowego zobaczysz komunikat "Aktywuj darowiznę"
 • Po aktywacji darowizny robisz zakupy jak zwykle i płacisz tyle co zawsze
 • Przypominajka FaniMani jest bezpieczna, darmowa i wolna od reklam
Fundacja eFkropka - logotyp/zdjęcie

Wspieraj nas przy okazji zakupów.

Wspieram

Serwis prowadzony jest przez Fundację FaniMani, która pomaga organizacjom społecznym w zbieraniu funduszy na ważne cele.

Potrzebujesz pomocy? Wejdź na pomoc.fanimani.pl

×
Aplikacja Mobilna
FaniMani.pl
Zainstaluj