Jesteśmy, aby pomagać!

powrót do fanimani.pl
Twoje centrum pomocy / Dla organizacji / FaniMani.pl 🛍 darowizny od zakupów online / W jaki sposób organizacja może wykorzystać pieniądze pozyskane przez www.FaniMani.pl?

W jaki sposób organizacja może wykorzystać pieniądze pozyskane przez www.FaniMani.pl?

Szkoły, klasy i związane z nimi koła zainteresowań mogą wykorzystać uzbierane środki na dowolne cele edukacyjne. Fundacje i stowarzyszenia mogą przeznaczyć fundusze na swoje cele statutowe. Inne organizacje, na przykład schroniska dla zwierząt, mogą wykorzystać pieniądze na pokrycia części kosztów związanych ze swoją działalnością.