Kiedy wypłacane są darowizny od zakupów online (FaniMani.pl)?

Ze względu na koszty organizacyjne i obsługi płatności darowizny wypłacamy raz na kwartał (4 razy w roku).

Darowizny od zakupów wypłacamy gdy organizacja/beneficjent ma zebrane min. 100zł w darowiznach ze statusem Gotowe do wypłaty.

Gotowe do wypłaty to darowizny, które zostały faktycznie opłacone przez partnerów / sklepy. Zobacz również: Kiedy darowizna trafi do organizacji.

W celu sprawnego dokonania rozliczeń podzieliliśmy rok na cztery kwartały rozliczeniowe. Na koniec każdego kwartału dokonujemy obliczenia kwoty darowizny, do której Beneficjent jest uprawniony.

Obliczenie kwoty do wypłaty

Do obliczenia kwoty do wypłaty bierzemy pod uwagę tylko darowizny od zakupów online, które mają status:

  • Gotowe do wypłaty (są to darowizny już faktycznie opłacone przez partnerów)

Do obliczenia kwoty do wypłaty nie wliczają się darowizny od zakupów, które mają status:

  • Oczekujące
  • Anulowane
  • Potwierdzone

Status każdej darowizny możesz w dowolnym momencie sprawdzić w Panelu Organizacji. Statusy te aktualizowane są kilka razy w ciągu tygodnia.

  • Jeśli w ostatnim dniu kwartału organizacja ma zebrane min. 100zł w darowiznach Gotowych do wypłaty – tworzymy w systemie wypłatę i wypłacamy zgodnie opisanymi poniżej terminami,
  • Jeśli w ostatnim dniu kwartału organizacja nie ma min. 100zł w darowiznach Gotowych do wypłaty – zebrana kwota przechodzi do rozliczenia w kolejnym kwartale. Niniejsza procedura stosowana jest do skutku, czyli do osiągnięcia minimalnej kwoty.

Terminy wypłat

  • 1 kwartał: od 1 stycznia do 31 marca (wypłacane najpóźniej do końca maja)
  • 2 kwartał: od 1 kwietnia do 30 czerwca (wypłacane najpóźniej do końca sierpnia)
  • 3 kwartał: od 1 lipca do 30 września (wypłacane najpóźniej do końca listopada)
  • 4 kwartał: od 1 października do 31 grudnia (wypłacane najpóźniej do końca lutego)

Inne w kategorii FaniMani.pl 🛍 darowizny od zakupów online: