Jak dodać administratora do strony na Facebooku?

WAŻNE: Funkcja publikowania na Facebooku jest obecnie w fazie testów. Jeśli chcesz dołączyć do grupy testowej napisz do nas.

Wejdź na stronę, którą zarządzasz i obok przycisku Promuj kliknij przycisk Zarządzaj. 

Następnie przejdź do sekcji Dostęp do strony i wybierz Dodaj nową osobę. 

Jeśli nie możesz znaleźć osoby, która teoretycznie powinna się pojawić upewnij się, że ta osoba nie ma dostępu do strony z poziomu Business Facebook. Jeśli ma – należy ten dostęp usunąć, a następnie wrócić na ekran dodawania nowej osoby i spróbować ponownie.

Inne w kategorii Materiały promocyjne: