Jak pobrać dane oraz beneficjentów rzeczywistych organizacji z KRS?

Aby poprawnie wypełnić formularz rejestracji do płatności online FaniPAY oraz poprawnie uzupełnić Panel w Tpay wykonaj następujące kroki.
Wejdź na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości

Uzupełniając zakładkę 2. Osoby podaj dane beneficjentów rzeczywistych: reprezentantów i członków organizacji wskazanych w KRS (w dokumencie KRS Dział 2 Rubryka 1 i 2 – Organ reprezentacji oraz Organ nadzoru). W formularzu muszą zostać wpisane dane wszystkich reprezentantów i członków organizacji wymienionych w KRS:

Beneficjentów rzeczywistych organizacji możesz również sprawdzić na stronie https://crbr.podatki.gov.pl/

WAŻNE!
Jeżeli dane wprowadzone podczas wypełniania formularza rejestracji nie będą poprawne proces ten może wydłużyć się ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji przez operatora płatności Tpay.

Inne w kategorii Dokumenty formalne: