Dlaczego podczas weryfikacji organizacji trzeba podać dane wszystkich członków zarządu?

Podanie danych wszystkich członków zarządu organizacji nie jest potrzebne do korzystania z serwisu FaniMani. Jest ono jednak wymagane przez operatorów płatności (Autopay, Tpay) przy świadczeniu obsługi wpłat darowizn.

Jest to wymóg dotyczący realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 8b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455). Identyfikacja beneficjenta – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy – obejmuje ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska i adresu oraz dodatkowo innych danych identyfikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie, w jakim instytucja obowiązana może je ustalić.

W organizacjach pozarządowych sprawujący kontrolę to członkowie zarządu – dlatego podczas rejestracji w FaniPAY konieczne jest podanie ich danych, w tym również adresów.

Inne w kategorii Dokumenty formalne: