Dlaczego do weryfikacji płatności FaniPAY wymagany jest skan dokumentu tożsamości?

Podstawą do pobrania dokumentu tożsamości jest art. 37 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r (AML). Artykuł obowiązuje KIP S.A. (operator FaniPAY) do weryfikacji tożsamości klienta na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej.
Ponadto art. 34 pkt. 4 upoważnia spółkę jako instytucję zobowiązaną do przetwarzania danych i kopiowania dokumentów tożsamości. Jednocześnie informujemy, że art. 6 pkt. 1 lit. b RODO wskazuje podstawę do pobierania dokumentu tożsamości.

Wcześniej wymieniona ustawa zobowiązuje instytucje zobowiązane jaką jest KIP S.A. również do aktualizacji danych Klientów. Ponadto informacja o tym, że spółka jest uprawniona do zastosowania środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ustawy o AML, jest zawarta w Ogólnych Warunkach Świadczenia usług płatniczych serwisu Tpay.com (§3 ust. 5) – operatora FaniPAY.

Skan dokument tożsamości może:
– zostać przekreślony w sposób nie wpływający na czytelność danych na nim zawartych;
– posiadać znak wodny;
– adnotację, że jest przekazany jedynie do weryfikacji w serwisie Tpay;
– posiadać zasłonięte tylko takie dane jak: kolor oczu, wzrost, adres zameldowania (w przypadku dokumentów wydanych do 2015 roku).
Sposób zasłonięcia danych nie powinien wpływać na możliwość oceny autentyczności dokumentu.

Skan dokument nie może
– posiadać zasłoniętego wizerunku (zmiana wymaga akceptacji spółki);
– być wykonany w czarno-białej kopii (zmiana wymaga akceptacji spółki);
– być słabej jakości nie pozwalającej na jednoznaczną ocenę jego autentyczności;
– posiadać uszkodzenia (widoczne pęknięcia, być przełamany);
– posiadać uciętych krawędzi.

Inne w kategorii Dokumenty formalne: