Jesteśmy, aby pomagać!

powrót do fanimani.pl
Twoje centrum pomocy / Dla organizacji / FaniPAY 💳 płatności online / Rejestracja i weryfikacja / Dlaczego do weryfikacji płatności FaniPAY wymagany jest skan dokumentu tożsamości?

Dlaczego do weryfikacji płatności FaniPAY wymagany jest skan dokumentu tożsamości?

Podstawą do pobrania dokumentu tożsamości jest art. 37 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r (AML). Artykuł obowiązuje KIP S.A. (operator FaniPAY) do weryfikacji tożsamości klienta na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej.
Ponadto art. 34 pkt. 4 upoważnia spółkę jako instytucję obowiązaną do przetwarzania danych i kopiowania dokumentów tożsamości. Jednocześnie informujemy, że art. 6 pkt. 1 lit. b RODO wskazuje podstawę do pobierania dokumentu tożsamości.

Wcześniej wymieniona ustawa zobowiązuje instytucje obowiązane jaką jest KIP S.A. również do aktualizacji danych Klientów. Ponadto informacja o tym, że spółka jest uprawniona do zastosowania środków bezpieczeństwa o których mowa w art. 34 ustawy o AML, jest zawarta w Ogólnych Warunkach Świadczenia usług płatniczych serwisu Tpay.com (§3 ust. 5) – operatora FaniPAY.

Skan dokument tożsamości może:
– zostać przekreślony w sposób nie wpływający na czytelność danych na nim zawartych,
– posiadać znak wodny,
– adnotację, że jest przekazany jedynie do weryfikacji w serwisie Tpay,
– posiadać zasłonięte tylko takie dane jak: kolor oczu, wzrost, adres zameldowania (w przypadku dokumentów wydanych do 2015 roku).
Sposób zasłonięcia danych nie powinien wpływać na możliwość oceny autentyczności dokumentu


Skan dokument nie może
– posiadać zasłoniętego wizerunku (zmiana wymaga akceptacji spółki)
– być wykonany w czarno-białej kopii (zmiana wymaga akceptacji spółki)
– być słabej jakości nie pozwalającej na jednoznaczną ocenę jego autentyczności
– posiadać uszkodzenia (widoczne pęknięcia, być przełamany)
– posiadać uciętych krawędzi.