API FaniMani: dostęp i możliwości

Interfejs API umożliwia połączenie Waszych systemów np. CRM, systemów do obsługi beneficjentów – z systemem FaniMani. Pozwala to usprawniać i automatyzować procesy – np. zastąpienie ręcznego dodawania podopiecznych w Panelu Organizacji FaniMani przez w pełni zautomatyzowany proces z poziomu Waszych systemów.

FaniMani udostępnia API, które umożliwia:

  • dodawanie oraz edytowanie projektów i podopiecznych
  • pobieranie danych o darowiznach dla projektów i podopiecznych
  • generowanie linków płatności (fanipay)

Pełna dokumentacja API

Aby uzyskać klucz API proszę wysłać wiadomość z adresu email administratora organizacji na adres info@fanimani.pl.

Inne w kategorii Zarządzanie kontem organizacji: