Skrypt PHP FaniSEO

Jeśli Wasza strona oparta jest o WordPress – skorzystaj z pluginu WordPress FaniMani

Do czego służy skrypt?

Skrypt PHP służy do integracji integracji strony organizacji z programem FaniSEO

Skrypt ma następujące funkcje:

 • łączy się z systemem fanimani.pl i pobiera aktualne linki do wyświetlanie na stronie,
 • wyświetla na stronie aktualne linki sformatowane wg ustawień dostępnych w skrypcie

Korzystając z tego skryptu linki faniseo można zamieścić np. w stopce strony, albo w pasku bocznym (sidebar). 

Ważne jest, aby w efekcie linki wyświetlały się na wszystkich podstronach organizacji.

Pobieranie linków, wydajność 

Pobranie aktualnych linków dla danej strony następuje poprzez wywołanie na danej stronie parametru fanimaniFaniAction=fanimaniFaniSEOUpdate np. organizacja.org/?fanimaniFaniAction=fanimaniFaniSEOUpdate 

Po wywołaniu tego parametru skrypt łączy się z serwerem fanimani.pl i pobiera aktualne linki, a następnie zapisuje je w lokalnym pliku json na serwerze. 

Operacja pobrania aktualnych linków jest raz dziennie (w nocy) wywoływana przez system fanimani obsługujący program FaniSEO.

Dopóki ww. parametr nie zostanie wywołany – skrypt pełni tylko funkcję wyświetlania danych z lokalnego pliku json.

Wymagania

 • Klucz Beneficjenta pobrany ze strony FaniMani.pl (Ustawienia > Użytkownicy i dostęp > Klucz dostępu dla aplikacji:)
 • PHP 5.6+
 • prawa zapisu dla pliku tekstowego z listą linków i ew. komunikatami błędów
 • Kilkadziesiąt kb wolnego miejsca na plik tekstowy z listą linków i ew. komunikatami błędów

Instalacja

 • Pobierz plik skryptu faniseo.php i umieć go w katalogu ze swoją stroną/projektem.
 • Dołącz skrypt do swojej strony przez include/require

Wywołaj funkcję fanimaniFaniSEO() z odpowiednimi parametrami w miejscu, gdzie chcesz wyświetlać sekcję linków na swojej stronie. Pamiętaj, że linki muszą być wyświetlane na wszystkich podstronach.

Aktualną wersję skryptu PHP FaniSEO znajdziesz na: https://bitbucket.org/fanidevteam/faniseo-php/src/master/

Korzystanie ze skryptu FaniSEO

Aby automatycznie dodać linki na stronę, wywołaj funkcję fanimaniFaniSEO() z odpowiednimi parametrami

<?php
  require_once('./faniseo.php');
  fanimaniFaniSEO(
    array(
      'key' => 'XYZ'
      'title' => 'Wspierają nas:'
      'color' => '#ff0000',
      'background' => '#ffff00',
      'mode’ => 'inline'
    )
  );
?>

Parametry

nazwawymaganeopisakceptowane wartościdomyślna wartość
keytakKlucz Beneficjenta(string) 22-znakowy Kluczbrak
titlenieTytuł sekcji(string) Własny tytuł’Nasi darczyńcy’
colornieKolor linków w sekcji(string) Hex z kolorem’#ffffff’
backgroundnieKolor tła sekcji(string) Hex z kolorem’#000000′
modenieForma wyświetlania linków: ostylowane linki jeden po drugim lub lista linków w formie <ul> bez stylowania(string) 'inline’ / 'plain-ul’’inline’
echonieForma zwracania treści sekcji: echo lub return(bool) true / falsetrue
debugnieDebugowanie błędów(bool) true / falsefalse

Przykłady

Wyświetlenie sekcji w formie nieostylowanej listy

<?php
   require_once('./faniseo.php');
   $linki_faniseo = fanimaniFaniSEO(
      array(
         'key' => 'XYZ',
         'mode' => 'plain-ul'
      )
   );
?>

Zwracanie całej sekcji w formie stringa zamiast automatycznego echo

<?php
   require_once('./faniseo.php');
   $linki_faniseo = fanimaniFaniSEO(
     array(
        'key' => 'XYZ',
        'echo' => false
     )
   );
// ... własny kod ...
echo $linki_faniseo;
?>

Debugowanie problemów:

Komunikaty błędów zapisywane są w pliku faniseo_debug_[KEY].json

Zawartość pliku z debugiem wraz z obecną konfiguracją skryptu można wywołać ?fanimaniFaniAction=fanimaniFaniSEODebug

Aby włączyć zapisywanie błędów dodaj parametr debug => true

<?php
   require_once('./faniseo.php');
   fanimaniFaniSEO(
     array(
        'key' => 'XYZ', // Unikalny klucz Beneficjenta
        'debug' => true, // domyślnie: false
     )
   );
?>

Ręczne odświeżenie linków

Aby ręcznie pobrać najnowsze linki z akcji FaniSEO dla swojej witryny, wywołaj stronę z parametrem ?fanimaniFaniAction=fanimaniFaniSEOUpdate, np. https://fanimani.pl/dobrezakupy/?fanimaniFaniAction=fanimaniFaniSEOUpdate

Jeśli masz pytania dotyczące skryptu FaniSEO wyślij wiadomość

Inne w kategorii FaniSEO 🔗 darowizny za linki: