1% - nowelizacja ustawy 1,5 procent

Coroczna szansa na pozyskanie 1% jest jednym z ważniejszych sposobów na finansowanie działalności organizacji. Dostęp do darowizny od podatku zawsze był uzależniony od posiadania statusu OPP. Po zmianach w ustawie ten przepis jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu. Co to oznacza dla organizacji?

W marcu i kwietniu w urzędach skarbowych rozpoczyna się gorączka składania PIT-ów. Od 2004 roku podatnicy mogą dobrowolnie przeznaczyć 1% podatku na rzecz wybranej organizacji społecznej. Po ponad 10 latach przyszedł czas na doprecyzowanie zagadnień związanych z przekazywaniem tego rodzaju darowizny. W sierpniu br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego, wolontariacie i fundacjach. Wśród kilku ważnych zmian, które się w niej znalazły, spore emocje wywołały zapisy dotyczące sposobów przekazywania 1 %. Czekamy jeszcze na rozporządzenie, które te zmiany doprecyzuje, ale już teraz sprawdzamy, co czeka trzeci sektor w 2016 r.

1% już nie dla wszystkich do podziału

Przepustką do czerpania z rogu obfitości jednego procenta było i jest posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Podmioty, które nie figurowały w wykazie, nie mogły więc w ten sposób zasilać swojego budżetu – przynajmniej teoretycznie. W praktyce niektóre organizacje ze statusem OPP przekazywały bowiem środki lub ich część stowarzyszeniom i fundacjom bez OPP. Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie 9 listopada, nie będzie już takiej możliwości. Furtka prawna pozwalająca w ten sposób dzielić się odpisem podatku została zamknięta. Jeżeli jednak dojdzie do takich przejawów solidarności trzeciego sektora, wtedy przekazane organizacji bez OPP środki zostaną cofnięte i w efekcie zasilą konto Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Jak się robi marketing w NGO, czyli kampanie pod lupą

Kolejna ważna zmiana dotyczy zasad organizowania kampanii reklamowych jednego procenta oraz źródeł jej finansowania. Jeżeli organizacja przeznacza na promocję pieniądze pochodzące bezpośrednio od podatników (w tym z 1%), będzie musiała odnotować ten fakt w sprawozdaniu. Niewywiązanie się z obowiązku będzie oznaczać sankcje ze strony odpowiednich instytucji nadzorujących. Czym skończą się ewentualne nieprawidłowości, gdy ujrzą światło dzienne? Oczywiście zwrotem.

“NIE” dla gotowych formularzy

Ponadto w nadchodzącym okresie rozliczeniowym nie wprowadzimy bez wcześniejszej informacji gotowych danych do bezpłatnych programów, które były skutecznym narzędziem zachęcającym do przekazania jednego procentu. Wielu podatników mogło dotychczas ze strony wspieranej fundacji lub stowarzyszenia pobrać formularz z już uzupełnioną rubryką 1%. Według prawodawców tego typu sugestie ograniczają jednak swobodę wyboru organizacji przez podatnika. Osoby wspierające daną fundację będą musiały zatem polegać na notatkach w terminarzu lub własnej pamięci.

Podstawowym wnioskiem, jaki wypływa z nowych regulacji, jest opłacalność legitymowania się statusem OPP. Poza obowiązkami, które się z nim wiążą, uwagę NGO coraz bardziej przykuwają przywileje wynikające ze statusu (m.in. zwolnienia podatkowe). Warto przypomnieć, że w 2015 roku 1% podatku przekazało ok. 12,5 mln osób, co dało łączną kwotę rzędu 557 mln złotych.

FaniMani pomaga organizacjom społecznym zbierać pieniądze. Więcej »Zobacz również