Organizacje cieszą się z 1,5% podatku 1,5 procent / Baza wiedzy

Lipiec to miesiąc, w którym organizacje OPP (Organizacje Pożytku Publicznego) otrzymują od Urzędu Skarbowego przelewy z odliczeniem 1,5% podatku, zadeklarowanego przez podatników w zeznaniu rocznym za ubiegły rok. To, jak duża jest ta kwota zależało od aktywności organizacji w informowaniu o możliwości przekazywania 1,5% podatku oraz od zaangażowania samych wspierających daną organizację.

W rocznym zeznaniu podatkowym za 2022 roku można odliczyć aż 1,5 % podatku. To dobra wiadomość dla wszystkich organizacji OPP, ale też dodatkowa mobilizacja dla tych organizacji, które jeszcze nie są OPP, planują nimi być lub są w trakcie dopełniania formalności.

Co zatem trzeba zrobić, jakie kroki wykonać żeby uzyskać status OPP i zbierać 1,5% podatku?

Na początek proszę porzućcie stwierdzenie, że to trudne 🙂 Przygotowań będzie sporo, ale efekt końcowy będzie zadowalający: 1,5% podatku od każdego wspierającego Waszą organizację.

A teraz wymogi prawne, które należy spełnić, aby złożyć do KRS wniosek o status OPP:

1. Organizacja musi prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
Działalność pożytku publicznego jest zapisana w Ustawie o działalności publicznej i wolontariacie w art. 4. Sprawdź w ustawie, do którego rodzaju działalności jest przypisana Twoja organizacja.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/T/D20030873L.pdf

2. Organizacje, które chcą mieć status organizacji pożytku publicznego, muszą prowadzić ciągłą działalność publiczną przez co najmniej dwa lata.
Zasada ta nie dotyczy Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które od 1 lipca 2022 roku są zwolnione z tego warunku.

3. Statut organizacji musi spełnić wymogi Ustawy a więc powinny być w nim poniższe zapisy:

  • organizacja ma organ nadzoru lub/i kontroli (np. komisję rewizyjną, radę fundacji) a jego członkowie nie są karani oraz nie są spokrewnieni z Zarządem organizacji.
  • cały dochód jaki organizacja wypracuje przeznacza na działalność pożytku publicznego.
  • jeżeli  organizacja prowadzi działalność gospodarczą to jest to działalność dodatkowa i również cały dochód wypracowany w ramach tej działalności powinien być przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

4. Zarząd organizacji nie może być karany za przestępstwo.

Jeżeli spełniacie wszystkie wymagania do złożenia wniosku o OPP to jesteście w idealnym momencie, aby skompletować dokumenty do KRS. Spełniacie tylko dwa pierwsze wymogi? To też dobra wiadomość 🙂 przed Wami zadanie weryfikacji i aktualizacji statutu organizacji.

Jak zaktualizować statut oraz jakie dokumenty złożyć do KRS wyjaśniam w webinarze udostępnionym na Akademii NGO FaniMani:

https://akademia.fanimani.pl/materialy/status-opp-z-czym-to-sie-je-ty-tez-potrafisz/

Dla organizacji, które prowadzą działalność publiczną mniej niż 2 lata mam dobrą radę: zbierajcie dowody na prowadzenie Waszej działalności publicznej: materiały prasowe, podziękowania, referencje etc. Gdy miną 2 lata Waszej działalności będziecie mieli gotowy materiał do wniosku o OPP i wykażecie że, Wasze działania są ciągłe i dobre 🙂

Za wszystkich trzymam kciuki i życzę powodzenia.

Autor:

Marta Siatkowska

Od 2014 roku w Fundacji FaniMani odpowiada za finanse i księgowość oraz za obsługę działalności OPP.

FaniMani pomaga organizacjom społecznym zbierać pieniądze. Więcej »Zobacz również