23%
9350 zł z 40000 zł
Zbiórka zakończona

🇵🇱Nie przestajemy wspierać Sił Zbrojnych Ukrainy w czasie, gdy każdy nasz wkład ma kluczowe znaczenie dla żołnierzy, zwłaszcza w aktywnej fazie wojny. 

W czasie wojny liczy się każdy szczegół, a nawet proste, podstawowe rzeczy, takie jak zapewnienie ciepła i komfortu, są niezwykle ważne. 

Tak więc w styczniu, a nawet w marcu, śpiwory są nadal istotne. Zima w okopach jest długa, mokra i zimna. Wojsko często musi ewakuować się bez zbędnych rzeczy, a śpiwory gubią się, rozrywają i są wykorzystywane do celów ratunkowych. Podstawowe potrzeby wojska są najważniejsze.

Ciepły śpiwór na linii frontu to nie tylko komfort i ciepło, to rzecz, która służy jako narzędzie przetrwania i możliwość ucieczki przed trudnymi warunkami pogodowymi, które trudno przetrwać bez odpowiedniego, a co najważniejsze, dobrego sprzętu.

Planujemy zakup 100 kompletów śpiworów i sprzętu zimowego, które zapewnią naszym żołnierzom niezbędne ciepło i komfort w tych trudnych i zimnych miesiącach. Każdy zestaw kosztuje około 400 zł. Jakość i niezawodność sprzętu jest dla nas priorytetem, dlatego wybieramy tylko sprawdzony i niezawodny sprzęt, dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Głównie to: 

Śpiwór zimowy, wodoodporny pokrowiec bivy, wewnętrzny zdejmowany pokrowiec na buty i ulepszony pokrowiec ściągający fastex.

Śpiwory mogą wytrzymać niskie temperatury do -20

Najgorszą rzeczą dla śpiwora jest wilgoć. Dlatego mamy również oddzielne wodoodporne pokrowce na zimniejsze śpiwory.

Nasz sprzęt kupujemy głównie od ukraińskich i polskich producentów, którzy specjalizują się w tworzeniu sprzętu dla wojska. 

Śpiwory te były testowane przez dwa lata i mają opinie różnych jednostek sił specjalnych, którym pomogliśmy w poprzednich zbiórkach.

Zbieranie funduszy ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza teraz, gdy ukraińska armia przechodzi intensywne operacje bojowe i potrzebuje ciągłego odnawiania zasobów. Naszym celem jest nie tylko pomoc, ale także zapewnienie niezbędnego sprzętu potrzebującym.

Twoje wsparcie i pomoc w tej zbiórce pozwoli nam zrealizować ten ważny projekt i zapewnić naszym obrońcom sprzęt niezbędny do przetrwania i skutecznej służby w okresie zimowym.

Pomóżmy naszym żołnierzom przetrwać zimę i dalej bronić naszego kraju!

*****

🇺🇦Ми не припиняємо підтримувати Збройні Сили України у час, коли кожен наш внесок має вирішальне значення для воїнів, особливо під час активної фази бойових дій. 

В умовах війни, кожна деталь важлива, і навіть закриття простих базових речей, таких як забезпечення теплом та комфортом є надзвичайно важливим. 

Так, в січні і навіть в березні спальники все ще актуальні. Зима в окопах довга, мокра і холодна. Військові потребують часто евакуації без зайвих речей, спальники губляться, рвуться, використовуються в рятувальних цілях. Базові потреби військових на першому місці.

Теплий спальник на фронті - це не лише про комфорт та тепло, це та річ, що слугує виживанню та можливістю врятуватись від тяжких погодніх умов, котрі складно пережити без потрібного, а головне хорошого спорядження. 

Ми плануємо закупити 100 комплектів спальників та зимового спорядження, яке забезпечить наших воїнів необхідним теплом та комфортом у ці складні та холодні місяці. Кожен комплект коштує близько 400 злотих. Якість і надійність спорядження є нашим пріоритетом, і ми обираємо тільки перевірене та надійне обладнання, підбираємо під запит.

 Переважно це: 

Зимовий спальник, бівачний водонепроникний чехол, внутрішній зйомний чохол для взуття і покращений стягующий чохол на фастексах.

Спальники витримують низькі температури до -20

Найгірше для спальника - волога. Тому маємо також окремо водонепроникні чохли до холодніших спальників.

Закуповуємо ми спорядження переважно в українських та польських виробників, який спеціалізується на створенні обладняння безпосередньо для військових. 

Ці спальники пройшли дворічну апробацію і мають відгуки від різних спецчастин, яким ми допомагали у попередніх збірках.

Збір коштів є критично важливим, особливо зараз, коли українська армія зазнає інтенсивних бойових дій і потребує постійного поновлення ресурсів. Наша ціль - не просто допомогти, а надати життєвонеобхідне спорядження тим хто цього потребує.

Ваша підтримка та допомога в цій збірці коштів дозволить нам втілити цей важливий проект та забезпечити наших захисників необхідним спорядженням для виживання та ефективної служби під час зимового періоду.

Давайте разом допоможемо нашим воїнам пережити зиму та продовжувати захищати нашу країну!

*****

🇬🇧We do not stop supporting the Armed Forces of Ukraine at a time when every contribution we make is crucial for the soldiers, especially during the active phase of the war. 

In a time of war, every detail counts, and even covering simple basic things like providing warmth and comfort is extremely important. 

So, in January and even in March, sleeping bags are still relevant. Winter in the trenches is long, wet and cold. The military often need to evacuate without unnecessary things, and sleeping bags get lost, torn, and used for rescue purposes. The basic needs of the military come first.

A warm sleeping bag at the front is not only about comfort and warmth, it is also a thing that serves as a survival tool and an opportunity to escape from harsh weather conditions, which are difficult to survive without the right, and most importantly, good equipment. 

We plan to purchase 100 sets of sleeping bags and winter gear that will provide our soldiers with the necessary warmth and comfort in these difficult and cold months. Each set costs about 400 zlotys. The quality and reliability of the equipment is our priority, and we choose only proven and reliable equipment, customized to the needs of the soldiers.

Mainly this: 

Winter sleeping bag, bivy waterproof cover, internal removable shoe cover and improved fastex drawstring cover.

Sleeping bags can withstand low temperatures down to -20

The worst thing for a sleeping bag is moisture. That's why we also have separate waterproof covers for colder sleeping bags.

We buy our equipment mainly from Ukrainian and Polish manufacturers who specialize in creating equipment for the military. 

These sleeping bags have been tested for two years and have feedback from various special units we have helped with previous money raising.

Raising funds is critical, especially now that the Ukrainian army is undergoing intense combat operations and needs constant renewal of resources. Our goal is not just to help, but to provide vital equipment to those in need.

Your support and assistance in this fundraiser will allow us to implement this important project and provide our defenders with the necessary equipment for survival and effective service during the winter period.

Let's help our soldiers survive the winter and continue to defend our country!

Wpłaty

Hanna
wpłacił: 100 zł
Maria
wpłacił: 100 zł
Iryna
wpłacił: 100 zł
Oleksandr
wpłacił: 400 zł
Igor
wpłacił: 100 zł
Oleksii
wpłacił: 50 zł
Halyna
wpłacił: 550 zł
Marta
wpłacił: 500 zł
Gannusia
wpłacił: 140 zł
Mariya
wpłacił: 100 zł
Mariya
wpłacił: 20 zł
Liudmyla
wpłacił: 50 zł
Marina
wpłacił: 50 zł
Jan
wpłacił: 220 zł
Oksana
wpłacił: 120 zł
OlenaBereza
wpłacił: 70 zł
Iryna
wpłacił: 200 zł
Jan
wpłacił: 100 zł
Yulia
wpłacił: 15 zł
Gannusia
wpłacił: 150 zł
Katarzyna
wpłacił: 120 zł
OBereza
wpłacił: 240 zł
Marta
wpłacił: 400 zł
Pawlo
wpłacił: 20 zł
Uliana
wpłacił: 20 zł
Włodzimierz
wpłacił: 2000 zł
KatKan
wpłacił: 100 zł
Kateryna
wpłacił: 145 zł
Risnenka
wpłacił: 100 zł
Maria
wpłacił: 50 zł
Anna
wpłacił: 10 zł
Hannusia
wpłacił: 200 zł
Oksana
wpłacił: 300 zł
Ivanna
wpłacił: 150 zł
Anastasiya
wpłacił: 150 zł
Robert
wpłacił: 100 zł
Marta
wpłacił: 500 zł
Solo
wpłacił: 20 zł
UPU
wpłacił: 750 zł
V
wpłacił: 100 zł
Halyna
wpłacił: 200 zł
Liudmyla
wpłacił: 20 zł
Tetiana
wpłacił: 20 zł
OBP
wpłacił: 400 zł
Khrystyna
wpłacił: 100 zł
×
Klauzula informacyjna
Darczyńco, Twoje dane (imię i nazwisko) są niezbędne do realizacji umowy darowizny dla PŁAST Ukraińska Organizacja Skautowa w Polsce natomiast adres e-mail służy PŁAST Ukraińska Organizacja Skautowa w Polsce – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania podziękowań za wsparcie oraz informacji o działalności PŁAST Ukraińska Organizacja Skautowa w Polsce. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać takich informacji, wyślij swój sprzeciw na adres: 7282ocHJAcGxhc3Qub3JnLnBs

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO masz w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Jeśli stwierdzisz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)