100%
100 zł z 100 zł
Zbiórka zakończona

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem działającym na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom.

Podatniku! Darczyńco! Wspomóż chore i potrzebujące dzieci przekazując 1,5% podatku na Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie

KRS 0000358546
Nr naszego konta:
79 8831 0002 2001 0113 2802 0001

Rozlicz z nami PIT online

Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci skrót: TPD jest ogólnopolskim , pozarządowym
stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz
dzieci chorych.
Nasz podstawowy cel :Podstawowym
celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka , jego
wszechstronny rozwój , zdrowie , bezpieczeństwo , podmiotowość i godność
, równość szans życiowych a w szczególności:
 

  • tworzenie społecznego ruchu na rzecz dzieci i ich rodzinom ,
  • przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym ,
  • ochrona dzieci przed patologią ,
  • inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa ,
  • zapobieganiu wychowywaniu dziecka poza rodziną ,
  • wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlwkle chorych ,
  • upowszechnianie i ochrona praw człowieka ,
  • łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich margionalizacji .

Wpłaty

Maciej
wpłacił: 45 zł
Tompes
wpłacił: 50 zł
Ania
wpłacił: 5 zł
×
Klauzula informacyjna
Darczyńco, Twoje dane (imię i nazwisko) są niezbędne do realizacji umowy darowizny dla Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny natomiast adres e-mail służy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania podziękowań za wsparcie oraz informacji o działalności Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać takich informacji, wyślij swój sprzeciw na adres: 6463odHBkaWxhd2FAd3AucGw=

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO masz w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Jeśli stwierdzisz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)