28%
4330 zł z 15000 zł
Zbiórka zakończona

PL ::: Nadal pracujemy na rzecz Sił Obrony Ukrainy, każdy nasz wysiłek w tym kierunku jest pomocny żołnierzom, szczególnie w tym bardzo trudnym czasie, kiedy trwa gorąca faza działań wojennych - ofensywa armii ukraińskiej.

Na wojnie o sytuacji często decyduje chwila mierzona w minutach.

Co można zrobić w 1 minutę? - wykonać kilka spokojnych wdechów i wydechów - zjeść małą bułkę - obejrzeć dwa krótkie filmiki - zrobić 30 kroków - uratować życie

Ta pierwsza minuta i jeszcze kolejne 9 minut (nazywana też „minutą platynową”) – granica życia i śmierci rannego. I tylko dobre, wręcz najlepsze, zaopatrzenie może zamienić ten moment i uratować życie. Właściwie dobra apteczka pozwoli Ci jeszcze raz zobaczyć przyjaciela, córeczce - tatę, matce - syna, zakochanemu - narzeczoną... Apteczka na wojnie ma uratować życie rannemu żołnierzowi i zapobiec żeby nie umarł w pierwszych minutach.

Apteczki kompletowane są zgodnie ze standardem NATO – IFAK (Individual First Aid Kit). Jej zadaniem jest zatrzymanie krwawienia (opaska uciskowa CAT gen.7, bandaż izraelski, hemostatyk CELOX z-fold), zapewnienie drożności dróg oddechowych (rurka nosowo-gardłowa), zapewnić oddychanie (opatrunek wentylowy), wspomaganie krążenia (bandaże, bandaże hemostatyczne, przeciwoparzeniowe), pomóc przy hipotermii, wstrząsie (koc termiczny). Jakość tego, co zawiera apteczka, to pierwsza i główna cecha, którą kierujemy się przy wyborze komponentów. Korzystamy z certyfikowanych, sprawdzonych komponentów, które kupujemy od sprawdzonych dostawców.

Apteczki, które spakowaliśmy jeszcze wiosną 2022 roku (100 apteczek) otrzymały dobry odzew i rekomendacje prosto z pola walki. Pakowaliśmy je pod opieką specjalistów z medycyny taktycznej i zrobimy to ponownie teraz. Możemy to zrobić znowu dzięki waszej pomocy!

Na razie celem jest 20 apteczek. Każda z nich kosztuje około 700 złotych.

Dlaczego apteczki pierwszej pomocy? Kupuje się wiele apteczek, ale potrzeby jeszcze większe. Państwo zabezpiecza apteczkami, ale nie zawsze to wystarcza, dla tego nasz udział w tym jest konieczny. To jest brutalna wojna. Tam apteczki zostają zgubione, zepsute, zużyte. Ratują życie nie tylko żołnierzy, ale także ochotników, medyków i cywili. Teraz trwa ofensywa armii ukraińskiej która ma na celu wyzwolenie terytorium Ukrainy. Podczas ofensywy jest więcej rannych, więcej strat, pola minowe, zasadzki. Potrzeby związane z zabezpieczeniem znacząco wzrosły.

Skład armii ukraińskiej jest stale odnawiany w celu przywrócenia zdolności bojowej jednostek wojskowych. Liczebność ukraińskiej armii wzrosła 7-krotnie po 24 lutego 2022 roku.

Śpiwory. Poza apteczkami tradycyjnie pomagamy ze sprzętem osobistym -  śpiwory. Tutaj każdy chyba wszystko dobrze sam wie i rozumie. Podczas wykonywania zadań takie rzeczy giną, zużywają się w warunkach wojny, a zasób musi zostać odtworzony.

Tutaj znajdują się raporty, szczegóły przelewów i podziękowania :)

*****

UA ::: Ми продовжуємо працювати для допомоги Силам оборони України, тут кожне наше зусилля допомагає воїнам, особливо в цей дуже важкий час, коли йде гаряча фаза бойових дій - наступ української армії.

На війні ситуацію часто вирішує момент, який вимірюється ліченими хвилинами. 

Що можна зробити на 1 хвилину? - кілька разів спокійно вдихнути і видихнути - зʼїсти невелику булочку - переглянути два коротких відео - зробити 30 кроків - врятувати життя

Перша хвилина і наступні 9 хвилин (її ще називають “платиновою хвилиною”) – межа раненого між життям і смертю. Лише добре забезпечення може перетворити цю хвилину у продовжене життя. Власне добра аптечка дасть змогу тобі ще раз побачити свого друга, маленькій донечці тата, мамі сина, коханому наречену… Аптечка на війні - це врятувати життя пораненого бійця та не дати йому померти в перші ж хвилини.

Аптечки комплетують за стандартом НАТО – IFAK (Individual First Aid Kit). Вона має допомогти зупинити кровотечу (турнікет CAT gen.7, ізраїльський бандаж, гемостатик CELOX z-fold), забезпечити прохідність дихальних шляхів (назофарингіальни трубка), забезпечити дихання (оклюзійні наліпки), підтримати циркуляцію (перев'язки, гемостатик, протиопікові пов'язки), допомогти при переохолодженні, шоці (термоковдра). Якість того, що входить в аптечку - це перша і головна характеристика, якою ми користуємось при виборі компонентів. Ми користуємось сертифікованими, перевіреними компонентами, які закупляємо через надійних постачальників.

Аптечки, які ми пакували, ще весною 2022 (100 аптечок) отримали схвальний відгук з поля бою. Ми пакували їх під наглядом фахівців з тактичної медицини і будемо робити це знову. Можемо це зробити знову завдяки вашій допомозі!

Ціль на зараз - 50 аптечок. Кожна з яких коштує близько 700 злотих.

Чому аптечки? Аптечок купують багато, але треба ще більше. Щось встигає забезпечувати держава, але не завжди, і наша участь в цьому є потрібною. Це жорстока війна. Там вони губляться, псуються, використовуються. Вони рятують життя не лише військовим, але і волонтерам, медикам і цивільним. Зараз триває наступ українського війська, який звільняє територію України. Під час наступу є більше уражень, більше втрат, мінні поля, засідки. Саме тому обсяги потреб в забезпеченні значно зростають.

Склад української армію постійно поновлюється, щоб відновлювати боєздатність підрозділів. У 7 разів зросла чисельність української армії після 24 лютого 2022 року.

Cпальники. А ще крім аптечок традиційно допомагаємо з особистим спорядженням - спальники. Тут ви самі все добре знаєте. Під час виконання завдань такі речі втрачаються, зношуються в умовах війни і треба відновлювати ресурс.

Тут можна знайти деталі для переказів, звіти та подяки *****

GB ::: We continue to work to assist the Ukrainian Defense Forces, where every effort we make helps the soldiers, especially during this very difficult time of intense military operations - the Ukrainian army's offensive.

In war, situations are often decided in minutes.

What can you do in 1 minute? - Take a few breaths in and out. - Eat a small bun. - Watch two short videos. - Take 30 steps. - Save a life.

The first minute and next 9 minutes (also known as the "platinum minute") is the line between life and death for the wounded. Only proper equipment can turn this minute into extended life. A well-stocked first aid kit will allow you to see your friend again, be there for your little daughter, be a mother to your son, be with your beloved fiancé... In war, a first aid kit is about saving the life of a wounded soldier and preventing them from dying in the first crucial minutes.

The kits are assembled according to NATO standards - IFAK (Individual First Aid Kit). It is designed to help stopping bleeding (tourniquet CAT gen.7, Israeli bandage, hemostatic agents CELOX z-fold), ensure airway patency (nasopharyngeal tube), provide breathing support (occlusive patches), maintain circulation (patches, hemostats, anti-shock bandages), assist with hypothermia and shock (thermal blanket). The quality of the components in the kit is the first and most important characteristic we consider when selecting them. We use certified, verified components that we purchase from reliable suppliers.

The first batch of kits we packed in spring 2022 (100 kits) received positive feedback from the battlefield. We packed them under the supervision of tactical medicine experts, and we will do it again. We can do it again with your help!

Our current goal is 50 kits, each costing approximately 700 zlotys.

Why first aid kits? Many first aid kits are purchased, but we need even more. The state manages to provide some, but not always, and our involvement is necessary. This is a brutal war. The kits get lost, damaged, and used there. They save lives not only of soldiers but also of volunteers, medics, and civilians. Currently, there is an ongoing offensive by the Ukrainian forces to liberate Ukrainian territory. During an offensive, there are more injuries, more casualties, minefields, and ambushes. That's why the demand for supplies is increasing significantly.

The inventory of the Ukrainian army is constantly being replenished to restore the combat readiness of units. The number of Ukrainian troops has increased sevenfold since February 24, 2022.

Sleeping bags. In addition to the first aid kits, we traditionally provide assistance with personal equipment. Now it's sleeping bags. You are well aware of the situation. Such items get lost and worn out in war conditions, and their resources need to be replenished.

Here you can find details for donations, our reports and gratitudes.

Wpłaty

Mariana
wpłacił: 100 zł
Izabela
wpłacił: 500 zł
Voropaieva
wpłacił: 100 zł
Solomiya
wpłacił: 20 zł
Tetiana
wpłacił: 150 zł
Tetiana
wpłacił: 200 zł
Anastasiya
wpłacił: 110 zł
Ivan
wpłacił: 100 zł
Margor
wpłacił: 200 zł
Mariana
wpłacił: 20 zł
Marta
wpłacił: 500 zł
Julia
wpłacił: 60 zł
Yuliia
wpłacił: 20 zł
Lesia
wpłacił: 10 zł
Mariia
wpłacił: 20 zł
Lesia
wpłacił: 5 zł
Hanna
wpłacił: 5 zł
Ulyana
wpłacił: 100 zł
Marija
wpłacił: 200 zł
Pawlo
wpłacił: 50 zł
Plakhtiyka
wpłacił: 500 zł
Nastka
wpłacił: 100 zł
Marta
wpłacił: 100 zł
Olena
wpłacił: 250 zł
Emilia
wpłacił: 100 zł
Nataliia
wpłacił: 250 zł
Nataliia
wpłacił: 50 zł
Mariia
wpłacił: 80 zł
Igor
wpłacił: 100 zł
Oksana
wpłacił: 20 zł
Bas
wpłacił: 50 zł
Iryna
wpłacił: 30 zł
Stashchuk
wpłacił: 10 zł
Anna
wpłacił: 20 zł
Denys
wpłacił: 20 zł
Tetiana
wpłacił: 20 zł
Zoriana
wpłacił: 100 zł
Bogdan
wpłacił: 20 zł
Khrystyna
wpłacił: 20 zł
Bohdan
wpłacił: 20 zł
×
Klauzula informacyjna
Darczyńco, Twoje dane (imię i nazwisko) są niezbędne do realizacji umowy darowizny dla PŁAST Ukraińska Organizacja Skautowa w Polsce natomiast adres e-mail służy PŁAST Ukraińska Organizacja Skautowa w Polsce – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania podziękowań za wsparcie oraz informacji o działalności PŁAST Ukraińska Organizacja Skautowa w Polsce. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać takich informacji, wyślij swój sprzeciw na adres: 5782ocHJAcGxhc3Qub3JnLnBs

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO masz w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Jeśli stwierdzisz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)