Pomoc jest kobietą

Nietrudno zauważyć, że większość osób działających w polskich organizacjach pozarządowych stanowią kobiety. Z okazji Dnia Kobiet przyjrzeliśmy się bliżej temu zjawisku i zapytaliśmy organizacje skupione wokół serwisu FaniMani.pl o to, dlaczego w fundacjach i stowarzyszeniach działają głównie kobiety. Według badań Stowarzyszenia Klon-Jawor prawie 60% osób działających w przeciętnej organizacji pozarządowej stanowią kobiety. W najbardziej sfeminizowanych organizacjach odsetek kobiet stanowi nawet 75%. Najwięcej kobiet działa w … Czytaj dalej Pomoc jest kobietą