0%
0 zł z 5000 zł
Zbiórka zakończona

Celem Stowarzyszenia Wojownicy Życia jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym wskutek porażenia czterokończynowego oraz osobom z wadami genetycznymi takim jak Zespół Downa i ich rodzinom. Pomoc ma polegać na przystosowaniu do życia w społeczeństwie, a przede wszystkim na odzyskiwaniu sprawności fizycznej. Stowarzyszenie ma na celu również pomoc osobom zmagającym się z powszechnymi problemami społecznymi.

Sposoby udzielania pomocy:

a) organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym,

b) działalność fizjoterapeutyczna świadczona w domu podopiecznego w zakresie:

– fizykoterapii,

– hydroterapii,

– kinezyterapii,

– masaży,

– akupresury.

c) organizowanie spotkań kulturalno-rozrywkowych,

d) pośredniczenie w kontaktach z placówkami służby zdrowia,

e) pośredniczenie w kontaktach z władzami rządowymi i samorządowymi,

f) upowszechnienia w społeczeństwie zasad poszanowania praw osób niepełnosprawnych.

g) pomoc w realizacji wniosków na turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt komputerowy itp.

h) przeprowadzanie wywiadów z rodzinami i przedstawianiu społeczeństwu, życie i walkę osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W ten sposób pokażemy, jak bardzo te dzieci chcą żyć i spełniać swoje cele.

Wpłaty

Wybierz kwotę i zdobądź pierwsze miejsce na liście wpłacających!

×
Klauzula informacyjna
Darczyńco, Twoje dane (imię i nazwisko) są niezbędne do realizacji umowy darowizny dla Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wojownicy Życia" natomiast adres e-mail służy Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wojownicy Życia" – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania podziękowań za wsparcie oraz informacji o działalności Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wojownicy Życia". Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać takich informacji, wyślij swój sprzeciw na adres: 1989oa29udGFrdEB3b2pvd25pY3l6eWNpYS5wbA==

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO masz w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Jeśli stwierdzisz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)