Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty

Wspieraj nas przy okazji zakupów w sklepach internetowych razem z FaniMani.

 • Serduszko Część wartości Twoich zakupów trafia do nas.
 • Metka cenowa z sercem To nic nie kosztuje, robisz zakupy tak jak zwykle.
Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty - logotyp/zdjęcie

Jak to działa?

 • Zakupy on-line?
  Planujesz zakupy w Internecie?
 • Wejdź przez przez FaniMani
  Wejdź na stronę sklepu przez FaniMani
 • Płacisz tyle co zwykle
  Kupujesz jak zwykle i płacisz tyle co zwykle
 • Otrzymujemy darowiznę średnio 2,5% od wartości Twoich zakupów

Korzystaj z oferty ponad 1043 sklepów internetowych i wspieraj naszą działalność:

 • Pyszne PL
 • Tripadvisor
 • Douglas
 • GO Sport PL
 • ZooPlus PL
 • KFC Dostawa
 • Booking.com
 • Sephora PL
 • Smyk.com
 • 5.10.15.
 • Castorama
 • RTV EURO AGD

Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty

Długa Kościelna 05-074, Słoneczna 13,
Rodzaj organizacji: Stowarzyszenie / Fundacja, Drużyna sportowa/Klub sportowy

www.rozwijamytalenty.orgikonka Facebook Profil Facebook

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju sportu, edukacji, przedsiębiorczości, kultury i turystyki, w szczególności:
1. poprawy wizerunku regionu;
2. działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
4. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6. wypoczynku dzieci i młodzieży;
7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8. turystyki i krajoznawstwa;
9. promocji i organizacji wolontariatu;
10. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
11. rozwoju życia społecznego;
12. rozwoju kulturalnego;
13. rozwoju duchowego i społecznego człowieka;
14. aktywizacja sportowa i turystyczna mieszkańców regionu;
15. organizacja masowych imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych;
16. udział w organizowanych na terenie kraju imprezach sportowych, kulturalnych i turystycznych;
17. promocja idei budowy ścieżek i szlaków turystycznych;
18. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Powyższe cele są realizowane zarówno w formie nieodpłatnej jak i odpłatnej pożytku publicznego.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. działalność sportową, kulturalną i turystyczną;
2. działalność informacyjną i wydawniczą;
3. działalność dydaktyczną i edukacyjną (wykłady, kursy, odczyty, obozy szkoleniowe);
4. aktywizację i wspieranie inicjatyw sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych;
5. promocję regionu;
6. współpracę z instytucjami, organizacjami oraz władzami lokalnymi i mediami sprawach dotyczących sportu, kultury i turystyki i innych sprawach ważnych dla regionu;
7. prowadzenie klubów sportowych uczestniczących w państwowym systemie zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych;
8. prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach, organizacja sekcji i szkoleń sportowych oraz stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu;
9. pozyskiwanie środków finansowych dla urzeczywistnienia celów stowarzyszenia;
10. inne formy działalności służące realizacji postawionych celów.

Udostępnij i pomagaj nam zbierać:

Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty - logotyp/zdjęcie

Wspieraj nas przy okazji zakupów.

Wspieraj nas

Serwis prowadzony jest przez Fundację FaniMani, która pomaga w zbieraniu funduszy na różne ważne cele. Wiecej o FaniMani

Potrzebujesz pomocy? Wejdź na pomoc.fanimani.pl