Zgłoszenie brakującej darowizny

Brakujące darowizny należy zgłaszać przez formularz dostępny na stronie https://fanimani.pl/zgloszenie/