Wypłata darowizn – email „Właśnie zrobiliśmy przelew darowizn…”

Wiadomość email z informacją o wypłaceniu darowizn otrzymuje każdy użytkownik wspierający daną organizację bez względu na to czy ma darowizny dla wybranej organizacji.

  • Email ten jest wysyłany zaraz po wysłaniu przelewu darowizn na konta bankowe organizacji.
  • Kwota podana w wiadomości to suma darowizn zebranych przez wszystkie osoby wspierające organizację/cel.

Zgodnie z regulaminem wypłacane są darowizny, które w ostatnim dniu kwartału (31 marca/30 czerwca/30września/31grudnia) mają status Gotowe do wypłaty (status ten oznacza, że zostały opłacone przez partnerów).

Jeśli Twoje darowizny zmieniły status na Gotowe do wypłaty później – po zakończeniu poprzedniego kwartału – zostaną wypłacone zgodnie z regulaminem w kolejnym kwartale.

Inne w kategorii Darowizny - statusy, kwoty, wypłata: