Czy weryfikujecie organizacje, które zbierają pieniądze przez FaniMani.pl?

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do tego, by środki pozyskiwane dzięki FaniMani.pl były wykorzystywane przez właściwe osoby i w odpowiedni sposób. Dlatego przed wypłatą środków, na podstawie przesłanych przez organizację dokumentów potwierdzamy autentyczność danego podmiotu oraz numer konta, na który mają zostać wpłacone pieniądze. Jeśli pojawią się uzasadnione obawy co do wiarygodności otrzymanych dokumentów, FaniMani.pl może wstrzymać wypłatę, a nawet usunąć konto organizacji. Takie sytuacje zdarzają się jednak bardzo rzadko.

Inne w kategorii Wybór organizacji / celu:

Inne w kategorii Dla użytkownika: