Jak zrobić tzw. wewnętrzny link (scroll) czyli przeniesienie użytkownika do innego elementu na tej samej stronie?

Linki wewnętrzne można wykorzystać np. przy bardzo długich stronach – aby przenieść użytkownika do wybranej przez niego sekcji.

Na przykład na jednej stronie macie podane 3 informacje:

  1. O organizacji
  2. Zespół
  3. Statut i sprawozdania.

Aby ułatwić użytkownikowi poruszanie się po stronie na początku takiej strony można dodać linki, które po kliknięciu przeniosą w dół strony do odpowiedniej sekcji.

Więcej informacji znajdziesz na poniższym filmie

Inne w kategorii FaniWEB.pl 🌏 strony dla NGO: