Jesteśmy, aby pomagać!

powrót do fanimani.pl
Twoje centrum pomocy / Dla organizacji / FaniPAY 💳 płatności online / Czy w FaniPAY możliwe są wpłaty kartami debetowymi / kredytowymi?

Czy w FaniPAY możliwe są wpłaty kartami debetowymi / kredytowymi?

Tak, w FaniPAY możecie również przyjmować płatności kartami (nie tylko szybkie płatności bankowe czy blik).

Uruchomienie takich płatności wymaga podpisania osobnej umowy z firmą Elavon, która zajmuje się realizacją transakcji Visa/Mastercard.

Zaletą płatności kartami jest możliwość przyjmowania płatności w innych walutach – np. USD, EUR. Płatności w tych walutach mogą być realizowane na osobne numery rachunków – np. wpłaty USD na konto w USD.

Warunki:

 • Prowizja pobierana od kart Visa, Mastercard, Maestro Secure wydanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym 1,5%
 • Prowizja pobierana od kart Visa, Mastercard, Maestro wydanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – 2,9%
 • Jednorazowa Opłata aktywacyjna- 50,00 zł
 • Środki z tytułu transakcji kartami są przelewane bezpośrednio na wskazany przez Państwa rachunek bankowy następnego dnia od daty sprzedaży.
 • Opłata miesięczna 20 zł jeżeli suma prowizji od płatności kartami z danego miesiąca jest mniejsza niż 20 zł

Aby uruchomić płatności kartami prosimy o wysłanie wiadomości zawierającej poniższe dane

 • NIP i KRS organizacji
 • Adresy strony/stron internetowych na której/których będą przyjmowane płatności
 • Informację o szacowanym(przewidywanym) miesięcznej wysokości wpłat darowizn,
 • Numer rachunku bankowego dla konta wraz z potwierdzeniem może to być umowa z bankiem, wyciąg z konta lub potwierdzenie dokonania przelewu wychodzącego gdzie będzie widniał pełen numer konta oraz nazwa posiadacza rachunku.
 • Osobę kontaktową , email, numer telefonu
 • Dane  osoby/osób podpisującej/cych umowę: Pesel, numer ważnego dokumentu tożsamości, datę ważności , adres zamieszkania