Jak uzupełnić numer rachunku oraz cel przeznaczenia środków z Akcji FaniMani dla NGO?

Środki z Akcji FaniMani dla NGO mogą zostać wypłacone na inny numer rachunku niż domyślny (dla darowizn od zakupów online).

Wniosek o wypłatę darowizny z Akcji FaniMani dla NGO zawiera również sformułowanie:

Wnioskujemy o udzielenie darowizny w kwocie ….. zł, którą chcemy przeznaczyć na realizację naszych celów statutowych a w szczególności na ….

W Panelu Organizacji można wpisać na co zostaną przeznaczone środki – sformułowanie to pojawi się na wniosku o wypłatę środków.

W tym celu należy zalogować się jako administrator profilu organizacji i wejść do Panelu Organizacji, a następnie przejść do zakładki 1,5% (Akcja FaniMani) > Ustawienia

Wypełniamy pola:

  • Numer konta dla przelewu z Akcji FaniMani dla NGO – 26 liczb
  • Środki przeznaczymy na – informacja na co w szczególności przeznaczycie środki (bez słowa „na” na początku)

Ważne: tytuł przelewu jest taki sam dla wszystkich przelewów w ramach Akcji FaniMani dla NGO i brzmi: „Darowizna zgodnie z wnioskiem przesłanym {data zatwierdzenia podpisanego wniosku}”

Inne w kategorii Akcja FaniMani dla NGO: