Aktualności

W Polsce żyje ponad 4,7 miliona osób z niepełnosprawnościami. Mimo wielu inicjatyw społecznych i ustawowych wciąż występują liczne bariery w życiu codziennym, którym te osoby muszą stawiać czoła. 5 maja to Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami – z tej okazji ogłaszamy, że FaniMani dołącza jako partner do akcji Fundacji Avalon “Szanuję, nie dyskryminuję”. 

Problem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność

Osoby z niepełnosprawnościami (OzN) stanowią 12% naszego społeczeństwa, a jednak mimo postępów w obszarze praw człowieka, dostępności i równości, nadal spotykają się z wieloma barierami i wyzwaniami. Dane statystyczne jasno pokazują głębię problemu i zwracają uwagę na konieczność pilnych działań:

  • aż 70% osób z niepełnosprawnościami doświadcza wykluczenia społecznego,
  • niemal co druga osoba jest dyskryminowana ze względu na swoją niepełnosprawność,
  • stopa bezrobocia wśród OzN jest trzykrotnie wyższa niż średnia krajowa.

Te alarmujące statystyki są odbiciem realnych trudności, z jakimi na co dzień borykają się osoby z niepełnosprawnościami. Wszystko to oddziałuje nie tylko na jakość życia poszczególnych osób, ale także wpływa na całe społeczeństwo. Dlatego też potrzeba zwiększenia świadomości społecznej oraz aktywnego wsparcia we wdrażaniu rozwiązań, które umożliwią pełniejsze włączenie OzN w życie społeczne i zawodowe, jest bardziej paląca niż kiedykolwiek.

“Szanuję, nie dyskryminuję” – FaniMani partnerem Miesiąca Walki z Dyskryminacją OzN

Z inicjatywy Fundacji Avalon już po raz drugi obchodzimy Miesiąc Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem “Szanuję, nie dyskryminuję!”. Tegoroczna edycja jest poświęcona problematyce postrzegania i traktowania osób z niepełnosprawnościami. 

FaniMani z przyjemnością ogłasza swój udział w inicjatywie Fundacji Avalon „Szanuję, nie dyskryminuję!”. Umożliwiamy stałe bezpłatne wspieranie Pomarańczowego Telefonu Fundacji Avalon przy każdych zakupach online. Pomarańczowy Telefon to projekt, który zapewnia osobom z niepełnosprawnościami dostęp do specjalistycznej opieki z różnych dziedzin, takich jak psychologia, prawo czy medycyna. Ta inicjatywa stanowi klucz do wyrównania dostępu do wsparcia i tworzy przestrzeń, gdzie każda osoba może być wysłuchana i otrzymać pomoc.

Wspólne działanie pierwszym krokiem do lepszego jutra 

Wierzymy, że równy dostęp i wsparcie dla każdej osoby są fundamentem, na którym powinny opierać się wszystkie działania społeczne. Dlatego zachęcamy wszystkich, by w maju poświęcili chwilę na refleksję nad wyzwaniami, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami. 

Zastanawiasz się, jak możesz pomóc? Sfinansowanie działania Pomarańczowego Telefonu to jeden z celów tegorocznej edycji Miesiąca Walki z Dyskryminacją OzN. Możesz to zrobić, nie dokładając ani złotówki ze swojego portfela dzięki serwisowi FaniMani.pl i dedykowanej Przypominajce lub aplikacji. Dzięki temu średnio 2,5% wartości Twoich zakupów zasili cel, a dla Ciebie jest to zupełnie bezpłatne, bo to sklepy dzielą się zyskiem. Żeby dowiedzieć się więcej o darowiznach od zakupów online, które wspierają działanie Pomarańczowego Telefonu, zajrzyj tutaj: https://fanimani.pl/kcp/

Dowiedz się więcej o akcji „Szanuję, nie dyskryminuję!” na stronie Fundacji Avalon i dołóż swoją cegiełkę. Razem możemy budować świat wolny od dyskryminacji!

FaniMani pomaga organizacjom społecznym zbierać pieniądze. Więcej »Zobacz również