Aktualności

6 czerwca w Lesznie odbyło się spotkanie w ramach kampanii społecznej Zaadoptuj NGO, w którym wzięło udział siedem organizacji. Było to niezwykle owocne wydarzenie, podczas którego poruszono wiele ważnych kwestii związanych z wolontariatem oraz współpracą z przedsiębiorcami.

Wolontariat – Serce NGO

Podczas spotkania rozmawialiśmy o kluczowej roli wolontariuszy w działalności organizacji pozarządowych. Dyskutowaliśmy o ich zaangażowaniu, liczbie oraz roli wolontariusza-ambasadora. Każda z obecnych organizacji podkreśliła, że ręce do pomocy są im potrzebne przez cały rok. Wolontariusze są nieodzowni w organizacji licznych akcji i wydarzeń, od których zależy powodzenie wielu inicjatyw. Niektóre organizacje opierają swoje funkcjonowanie wyłącznie na wolontariuszach oraz osobach działających pro bono. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować z tymi organizacjami w ramach kampanii Zaadoptuj NGO i pomagać w dotarciu do nowych, pełnoletnich wolontariuszy oraz osób powyżej 15. roku życia.

Współpraca z Biznesem

Istotnym tematem spotkania była współpraca z przedsiębiorcami. Organizacje zwracały uwagę na swoje duże potrzeby finansowe, ale także na korzyści płynące z warsztatów, wiedzy ekspertów czy możliwości networkingu z osobami z firm. Czasem te formy wsparcia okazują się cenniejsze niż środki finansowe. Mimo to każda organizacja potrzebuje funduszy na rozwój swoich działań. Było nam miło usłyszeć, że kilka z organizacji korzysta z grantów i projektów, co umożliwia im realizację swoich celów.

Zakończenie Spotkania

Spotkanie zakończyliśmy małą przygodą – poszukiwaniem zaginionego telefonu komórkowego, który na szczęście szybko się odnalazł. Po tym incydencie wszyscy mogliśmy spokojnie wrócić do domów.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie za użyczenie przestrzeni oraz ciepłe przyjęcie i pomoc.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i zaangażowanie!

Fundacja FaniMani realizuje kampanię w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 Narodowego Instytutu Wolności.

FaniMani pomaga organizacjom społecznym zbierać pieniądze. Więcej »Zobacz również