Aktualności

Drugie spotkanie stacjonarne w ramach kampanii społecznej Zaadoptuj NGO już za nami. W wydarzeniu uczestniczyły 9 organizacji z Piły, Chodzieży, Trzcianki i okolic, które miały okazję zgłębić tematykę kampanii, jej główne założenia oraz korzyści dla swoich działań.

Północna Wielkopolsko – poznaj Zaadoptuj NGO

Podczas spotkania, organizacje miały możliwość zapoznania się z głównymi celami i założeniami kampanii Zaadoptuj NGO. Celem spotkania było nie tylko przekazanie wiedzy, ale również wymiana doświadczeń i opinii na temat korzyści płynących z aktywnego uczestnictwa w kampanii.

Dyskusja na temat kampanii była niezwykle ożywiona i fascynująca. Uczestnicy mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, co wzbogaciło spotkanie i pozwoliło na lepsze zrozumienie perspektyw różnych organizacji.

Korzyści z publikowania treści na fanpage’u

Jednym z kluczowych tematów była rozmowa o korzyściach płynących z publikowania treści na fanpage’ach organizacji na Facebooku. Porównaliśmy efektywność treści dotyczących samej organizacji oraz osób (wolontariuszy, zarządu) zaangażowanych w codzienne działania. Wnioski z tej dyskusji będą cenne dla dalszych działań promocyjnych NGO.

Stali darczyńcy – trudne, ale ważne marzenie

Wiemy, że jednym z największych wyzwań dla organizacji pozarządowych jest pozyskanie stałych darczyńców, którzy regularnie wspierają finansowo ich działalność. Kampania Zaadoptuj NGO ma na celu zwiększenie rozpoznawalności organizacji w Wielkopolsce poprzez długotrwałe działania promocyjne. Dzięki temu lokalne NGO mają szansę zyskać większe wsparcie ze strony mieszkańców pobliskich regionów.

Strategia komunikacji z firmami

Kolejnym istotnym punktem dyskusji była strategia komunikacji z firmami. Omówiono, jak ważne jest niwelowanie potencjalnych zagrożeń i odpowiadanie na trudne kwestie już na etapie planowania współpracy. Taka proaktywna strategia pozwala na budowanie trwałych i efektywnych relacji między organizacjami, a przedsiębiorstwami.

Podsumowanie

Spotkanie odbyło się w ciepłej atmosferze dzięki uprzejmości Pani Katarzyny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, który udostępnił przestrzeń na potrzeby wydarzenia. Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Kampania Zaadoptuj NGO trwa, a kolejne spotkania już w czerwcu, aby wspierać lokalne NGO w Wielkopolsce.

Kampania Zaadoptuj NGO jest nie tylko okazją do zdobycia cennej wiedzy i doświadczeń, ale również szansą na zbudowanie większej rozpoznawalności lokalnych organizacji w społecznościach. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy przyczynić się do zwiększenia wsparcia dla działań statutowych organizacji pozarządowych w naszym regionie.

Fundacja FaniMani realizuje kampanię w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 Narodowego Instytutu Wolności. 

FaniMani pomaga organizacjom społecznym zbierać pieniądze. Więcej »Zobacz również