Aktualności

W ramach kampanii Zaadoptuj NGO odbyło się ostatnie spotkanie stacjonarne, które miało miejsce w Poznaniu – tam, gdzie w maju rozpoczęła się nasza przygoda z beneficjentami. Pełna frekwencja bardzo nas ucieszyła – aż 17 organizacji pozarządowych i obywatelskich wzięło udział w tym wydarzeniu.

Podczas spotkania dyskutowaliśmy na różnorodne tematy. Rozmawialiśmy m.in. o drukowanych materiałach (ulotkach, plakatach), sponsorowanych postach na portale społecznościowe, stronach internetowych organizacji, a także o ważnych aspektach w otrzymaniu Google Ad Grants oraz bezpłatnego dostępu do Canva PRO. Atmosfera była pełna entuzjazmu i zaangażowania, a chęć do dyskusji czasem powodowała ożywiony gwar na sali – bardzo nas to cieszy. Przedstawiciele organizacji aktywnie włączali się w rozmowy grupowe oraz indywidualne. Szczególnie interesującym tematem była współpraca z biznesem oraz niwelowanie ryzyka.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Poznaniu za udostępnienie przestrzeni na nasze spotkanie. Wasze wsparcie było nieocenione!

Fundacja FaniMani realizuje kampanię w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 Narodowego Instytutu Wolności. 

FaniMani pomaga organizacjom społecznym zbierać pieniądze. Więcej »Zobacz również