Aktualności / Wolontariat

Wolontariuszem może zostać niemal każdy – nie musimy mieć jakichś szczególnych zdolności i umiejętności. Najważniejsze są chęci i zaangażowanie, choć czasem odpowiednia wiedza oraz doświadczenie są również potrzebne. Czym właściwie jest wolontariat i kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariusz nie pobiera wynagrodzenia za to, co robi. Dobrowolnie angażuje się na rzecz organizacji i innych osób, oferuje im swój wolny czas i umiejętności.

Wolontariusz może wykonywać pracę nie tylko na rzecz organizacji pozarządowych, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, ale też może pomóc w codziennych obowiązkach organom administracji publicznej, jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej, a także podmiotom leczniczym. Co więcej, jako wolontariusze w danym stowarzyszeniu mogą też działać jego członkowie.

Prawa i obowiązki wolontariusza

Nie każdy wie, że działalność na rzecz organizacji non-profit uregulowana jest w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wolontariuszom przysługuje wiele praw, wśród których znajdują się:

  • Prawo do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z pracą wykonywaną jako wolontariusz.
  • Prawo do wykonywania pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.
  • Prawo do opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych – jeśli jesteś wolontariuszem, ale nie jestes objęty żadnym ubezpieczeniem zdrowotnym, organizacja, z którą współpracujesz może zgłosić cię do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia lub opłacać za ciebie składkę zdrowotną.
  • Prawo do zawarcia porozumienia o współpracy z organizacją lub instytucją, w której jesteś wolontariuszem. W takim porozumieniu powinny się znaleźć zakres obowiązków, czas trwania porozumienia, a także informacja o sposobie i możliwości jego rozwązania.
  • Jeśli w ramach wolontariatu odbywasz podróże służbowe, organizacja lub instytucja, z którą współpracujesz powinna pokryć koszty wyjazdów i diet.

Wolontariusz ma również swoje obowiązki, wśród których znajdują się wykonywanie zadań z należytą starannością, kwalifikacje niezbędne do wykonania danych zadań oraz poniesienie odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody w organizacji, z którą współpracuje.

Pomagaj z kanapy przy okazji zakupów online

  • Za darmo!
  • 1600 sklepów internetowych
  • 7600 organizacji społecznych
  • Dostęp do historii darowizn
Zobacz jak to działa

Potrzebne kwalifikacje?

Wolontariuszem może zostać niemal każdy i zasadniczo nie ma ograniczeń wiekowych. Osoby niepełnoletnie powinny jednak uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Są również miejsca, jak np. ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, w których wolontariusz musi mieć ukończone 18 lat.

Zdarza się również, że wykonywanie konkretnych czynności lub obowiązki, jakie powinien spełniać wolontariusz, wymagają konkretnych kwalifikacji i spełnienia określonych warunków. Czasem też praca wolontariusza może wiązać się z sytuacjami zagrażającymi jego zdrowiu i bezpieczeństwu, jednak z pewnością zostaniemy wcześniej o tym poinformowani. Na organizacji spoczywa obowiązek zapewnienia wolontariuszom odpowiednich i bezpiecznych warunków do wykonywania ich pracy.

Zanim zgłosisz się jako wolontariusz, zastanów się czym chciałbyś się zajmować, co sprawia ci najwięcej radości i satysfakcji – czy są to zajęcia z dziećmi, pomoc osobom starszym, a może opieka nad zwierzętami? Pomyśl, komu najbardziej mógłbyś pomóc i gdzie czułbyś się naprawdę dobrze. Jeśli jusz znasz odpowiedź, to po prostu… ZACZNIJ DZIAŁAĆ!

Już w kolejnym wpisie dowiesz się jak zostać wolontariuszem – krok po kroku.

FaniMani pomaga organizacjom społecznym zbierać pieniądze. Więcej »Zobacz również