jak przekazać 1% podatku 1,5 procent / Baza wiedzy

Czas rozliczenia się z fiskusem to dobra okazja, żeby wesprzeć ważne społecznie cele. Przygotowaliśmy zatem praktyczny poradnik, dzięki któremu dowiesz się, jak poprawnie przekazać 1% i pomóc potrzebującym.

Obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym dotyczy większości z nas. Przekazanie 1% podatku zajmuje dosłownie chwilę, a dla trzeciego sektora stanowi ważne źródło finansowania. Co ważne, nic nas to nie kosztuje, ponieważ nie sięgamy po pieniądze do własnej kieszeni, ale de facto pomniejszamy podatek należny państwu. Zanim zacznie się gorączka składania PIT-ów, warto przeczytać, jak podzielić się podatkiem z jedną organizacją pożytku publicznego.

Krok 1: Upewnij się, czy możesz przekazać 1%

Kto może przekazać 1%? Po pierwsze, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Po drugie, osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale pod warunkiem korzystania z 19 %-owej stawki podatku. Po trzecie, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (czyli m.in. prowadzących działalność pozarolniczą lub deklarujących przychód z wynajmu). Po czwarte, emeryci, jeśli wypełnią PIT-37. 1% nie mogą natomiast przekazać podatnicy, których rozlicza pracodawca.

Krok 2: Wybierz organizację

Dla wielu jest to najtrudniejszy krok. Jeśli już podjęliśmy decyzję, że chcemy wesprzeć trzeci sektor, najczęściej mamy dylemat, jaką organizację wytypować. Pamiętajmy, że wybierać możemy wyłącznie spośród tych, które posiadają status pożytku publicznego. W Polsce według danych ngo.pl tym przywilejem cieszy się 8000 podmiotów. Przy wyborze możemy zasugerować się chociażby charakterem organizacji lub terenem, na którym działa. Aktualny spis organizacji znajduje się na stronie Ministerstwa pracy i polityki społecznej.

Krok 3: Wypełnij PIT

W każdym z formularzy (PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38) szukamy odpowiedniej rubryki w sekcji tzw. informacji uzupełniających. W PIT-37 będą to pola numer 124 i 125. Do ich wypełnienia będziemy potrzebować numeru KRS (jest nadawany indywidualnie każdej organizacji) oraz kwoty, jaką przekażemy organizacji. Zawsze zaokrąglamy ją w dół do pełnych dziesiątek groszy. Na przykład: jeśli 1% naszego podatku wyniesie 39,46 zł, należy zaokrąglić tę kwotę do 39,40 zł.

Jeśli chcemy przekazać 1% na konkretnego podopiecznego fundacji czy stowarzyszenia, należy wypełnić także trzy kolejne pola (w PIT-37 będą to numery 126-128). W ten sposób wskazujemy cel szczegółowy – organizacja otrzymuje jasny komunikat, na co mają być przeznaczone pieniądze podatnika.

Po wykonaniu tych kroków wystarczy złożyć PIT tak, jak zwykle – w urzędzie lub wysłać go drogą elektroniczną. Obowiązek przelania środków finansowych na konto wybranej przez nas organizacji spoczywa już na naczelniku danego urzędu skarbowego.

FaniMani pomaga organizacjom społecznym zbierać pieniądze. Więcej »Zobacz również