Aktualności / Działalność społeczna / Wolontariat

27 lutego przypada Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Z FaniMani.pl korzysta już 4506 organizacji, które zbierają w ten sposób środki na swoją działalność. Z okazji święta wszystkich organizacji prezentujemy garść informacji o polskich organizacjach pozarządowych.

Czym zajmują polskie organizacje pozarządowe?

W Polsce zarejestrowanych jest 17 tys. fundacji oraz 86 tys. stowarzyszeń (z wyłączeniem Ochotniczych Straży Pożarnych). Organizacje pozarządowe mają różne cele i misje – zajmują się prawie każdym obszarem, w którym potrzebna jest ich pomoc.

Najwięcej organizacji działa w zakresie sportu, turystyki, rekreacji i hobby. Działalność w tym obszarze prowadzi 34% wszystkich organizacji. 15% sektora pozarządowego stanowią organizacje, które zajmują się edukacją i wychowaniem. Kolejną, trzecią pod względem liczebności grupą są organizacje działające w zakresie kultury i sztuki. 8% organizacji zajmuje się pomocą społeczną, w dziedzinie ochrony zdrowia działa 7% stowarzyszeń i fundacji a 6% organizacji jest aktywnych w obszarze rozwoju lokalnego.

Zasięg działania organizacji

W skali ogólnopolskiej działa 28% wszystkich organizacji pozarządowych, 10% działa na skalę międzynarodową. 25% organizacji jest aktywnych w skali województwa, 32% w obszarze gminy lub powiatu. 5% wszystkich organizacji działa tylko w swoim najbliższym sąsiedztwie.

Lokalny zasięg mają przeważnie organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnego, natomiast działalność ogólnopolską lub międzynarodową podejmują przeważnie organizacje kulturalne i działające w ochronie zdrowia.

Wolontariat w organizacjach społecznych

W wolontariat na rzecz wspierania działalności organizacji pozarządowych angażuje się co piąty Polak. Cały czas wzrasta ilość fundacji i stowarzyszeń, które korzystają z pomocy wolontariuszy.  Jeszcze dziewięć lat temu robiło to tylko 40% organizacji – obecnie już 61%.

Z kim współpracują organizacje pozarządowe?

Coraz więcej organizacji pozarządowych kontaktuje się z innymi fundacjami i stowarzyszeniami. 92% organizacji wchodzi w relacje z innymi organizacjami, podczas gdy jeszcze dekadę temu robiło to tylko 66% z nich. Dla 33% organizacji kontakty wewnątrz sektora mają stały i regularny charakter (dekadę temu takie relacje utrzymywało 18% z nich).

Organizacje społeczne coraz częściej współpracują również ze sferą biznesu. 75% fundacji i stowarzyszeń utrzymuje relacje z firmami prywatnymi, podczas gdy pięć lat temu robiła to nieco ponad połowa z nich. Coraz więcej organizacji otrzymuje od firm wsparcie w postaci darowizn finansowych (41% organizacji) oraz wsparcia rzeczowego (taką pomoc otrzymało 28% fundacji i stowarzyszeń).

Jako jeden z głównych problemów w swojej działalności organizacje pozarządowe wskazują na trudności związane z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych. Trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu doświadcza 65% organizacji, a dla 60% z nich problemem są skomplikowane formalności dotyczące korzystania z pomocy.

FaniMani.pl daje możliwość wspierania wybranej przez siebie organizacji społecznej przy okazji zakupów w ponad tysiącu sklepach internetowych. Wśród zbierających w ten sposób znajdują się fundacje, stowarzyszenia, harcerze, szkoły, przedszkola, drużyny sportowe i inne inicjatywy społeczne. Z FaniMani.pl korzysta już 4506 organizacji. Łączna kwota darowizn zebranych w serwisie wynosi ponad 634 464,73zł. Ta forma wsparcia jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników i organizacji.

FaniMani to wiele okazji…do pomagania!

Zobacz, jak działa FaniMani.pl

Zainstaluj przypominajkę: https://fanimani.pl/aplikacje/

FaniMani.pl na Facebooku: www.facebook.com/fanimanipl

 

Żródło: Polskie organizacje pozarządowe 2015, Warszawa, 2015

FaniMani pomaga organizacjom społecznym zbierać pieniądze. Więcej »Zobacz również